marec 2007
Bruselská deklarácia

Roy Brown My, ľud Európy, týmto činom potvrdzujeme naše spoločné hodnoty. Nie sú založené na nejakej osobitnej kultúre alebo tradícii, ale na všetkých kultúrach, ktoré…