Predbehol veru majster Ján Hus svoju dobu

Povedal v jednej kázni:

Ako kŕdeľ krkavcov zniesli sa na túto našu zem, aby vyzobli každučké zrnko zlata a striebra.
Nepoznajú zľutovanie. Zjedovateli ich srdcia túžbou po bohatstve. Kupčia so všetkým možným, všetko predávajú.

Chceš pokrstiť dieťa? Zaplať! Chceš lúpiť a vraždiť? Zaplať – a bude ti odpustené.
Ale potom, keby diabol zaplatil, vstúpil by na nebesia?
A za peniaze takto vydrané z chudobných ľudí kone krásne si chovajú, čeliadku nepotrebnú si držia, v kocky hrajú, na svoje konkubíny kožuchy drahé vešajú, kým Kristus bosý chodil a nemal, kde by hlavu sklonil.

Však spamätajte sa, vy zlodeji chudobného ľudu, lebo Boh aj ľud vás vidí a pozoruje.

(Poznámka: Veď Husa za to aj upálili.)

Prameň: Pošta od Jána Klimeša

10 Comments on "Predbehol veru majster Ján Hus svoju dobu"

 1. TvojOponent@gmail.com | 14. augusta 2010 at 12:22 |

  Pekný článok,pán vedec,je to z Vášho oboru,že?Z virológie? 😀 Zrejme by Vám zhorela klávesnica, keby ste tú boľševickú demagógiu nahradili po pravde tak,ako sa veci a skutky majú.Takže na upresnenie, Ján Hus bol kresťan a nie hocijaký, bol kresťanský kazateľ, niektorými evanjelikmi považovaný za prvého reformátora či evanjelika, ak chcete, ale v tejto podobe i čase ešte priskoro vravieť o reformácii.No a iste by Vám začal horieť klávesnica, keby ste spomenuli v tejto súvislosti kráľa Žigmunda.Hej,toho Žigmunda, po ktorom je na hrade v BA pomenovaná Žigmundova brána, toho Žigmunda, ktorý má čestné miesto v našich dejinách a súčasne toho Žigmunda kráľa, ktorý bol pedofil 😀 No a že tento kráľ Žigmund mohol čosi urobiť na záchranu Jána Husa a nielen on, ale nakoniec neurobil,aby neutrpelo jeho meno.
  ………………………………………
  Ján Hus bojoval proti pokrytectvu doby a zneužívaní viery egoistami,tými,ktorí by v dnešných dobách boli najudatnejšími ateistami a liberálmi,zástancami ideológií stojacich na pominuteľnosti bytia a egoizme.
  ……………………………………………
  Ako kŕdeľ krkavcov zniesli sa na túto našu zem, aby vyzobli každučké zrnko zlata a striebra a každé eurko z fondov na podporu vedy
  Nepoznajú zľutovanie. Zjedovateli ich srdcia túžbou po bohatstve. Kupčia so všetkým možným, všetko predávajú.
  Chceš študovať? Zaplať! Chceš lúpiť a vraždiť? Napíš ľúbivú vedeckú štúdiu o klimatických zmenách – a bude ti odpustené.
  Ale potom, keby diabol zaplatil, vstúpil by na nebesia?
  A za peniaze takto vydrané z chudobných ľudí kone krásne si chovajú, čeliadku nepotrebnú si držia, v kocky hrajú, na svoje konkubíny kožuchy drahé vešajú, kým Kristus bosý chodil a nemal, kde by hlavu sklonil.
  Však spamätajte sa, vy zlodeji chudobného ľudu, lebo Boh aj ľud vás vidí a pozoruje.
  Veru veru, egoizmus a kariérychtivosť nie je len vo svete stredovekom, ale ani dnešní pseudovedci nie sú voči nej imúnni.A tak tí,čo si tak silne búšia do hrude, akí sú vedci, koľko titulov majú pred či za menom, chorobne závislí na dotáciách, poslušne poklonkujú dnešnej dobe, len udržať sa na výslní,predávajúc pseudovedecké plátky písané jedovatou slinou…Čím to je, pán Škoda, že toľkí vedci namiesto hľadania pravdy sa stávajú parazitmi vo vedeckej obci?Nezdá sa Vám,že mnohé tie dávky a granty na výskumy skončia podobne ako stredoveké odpustky?
  ………………………………………..
  P.S.
  Odpustky nech boli akokoľvek nemorálne, boli použité aj na riešenie zlej ekonomickej situácie v časoch ohrozovania územia eu-kráľovstiev moslimskými vojskami.A tak paradoxne sa pýtam:Vďačíte aspoň za tie odpustky, ktoré boli použité na obranu Európy pred islamskými dobyvačnými vojskami, za obranu,bez ktorej by dnes civilizácia nelietala do Vesmíru?

 2. 100815
  Baca Roman zaslal 07.07.2008 12:52:03 na stránku http://areopag.christ-net.sk/viewtopic.php?t=3086&view=next&sid=bdad5c501dc5e6de37403d2796f462a7
  príspevok, s ktorého prvým odsekom súhlasím:
  „V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho za reformátora církve. 6. červenec, (júl), datum jeho upálení, je český státní svátek. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé z reformace. Jako svého svatého mučedníka ho (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).“
  Menej súhlasím s druhým odsekom: „Nesnažil se o vytvoření žádné národní církve, ani nebyl kritikem státu a sociálních nerovností, jak se jej ve 20. století snažil vykreslit komunistický režim pod vedením akademika Nejedlého. Hus nebyl tolik revolucionář a už vůbec ne demokrat, Hus byl především kněz a jeho ateistickými osvícenci tolik zneužívané výroky o pravdě se vždy vztahovaly na pravdu evangelia. Bohužel bylo Husova jména obzvláště ve 20. století zneužito k vykonstruování mýtické osobnosti, za kterou se staví nezanedbatelná část národa. Proto jej v roce 2005 diváci České televize svými hlasy umístili na sedmé místo v anketě Největší Čech.“ Nepovažujem za komunistický výmysel tvrdenie, že Jan Hus bol vítaným a nevyhnutným kritikom najmä cirkevného štátu a sociálnych nerovností. Celá Európa, nakoniec vrátane dvoch pápežov, dala jeho boju za pravdu – bez ohľadu na udalosti vo Veľkých Kostoľanoch. Nemyslím si, že humanistov urobilo z Čechov štyridsať rokov komunistickej nadvlády – urobilo to predchádzajúcich tisíc rokov rôznych vlád.

 3. Učenie Jána Husa bolo náročné na chápanie a nerozumel mu ani vtedajší kráľ Žigmund, ktorý mu poskytol nejaké záruky bezpečného prechodu do Švajčiarska a bezpečného návratu.Ale nevyužil svoju autoritu keď mal.Predpokladá sa, že z obavy o moc a najmä preto,že Husovi proste neveril,nepresvedčil ho.
  Ďaľšia poznámka.Viniť Jána Husa za udalosti NIELEN vo Veľkých Kostoľanoch je nesprávne.Rovnako,ako je nesprávne viniť Hlinku za Hlinkove gardy …alebo mňa za vytvorenie teroristickej organizácie nesúce meno pána Rastislava.Bratríci,teda odpadlí žoldnieri z husitského vojska , nakoniec boli porazení na žiadosť kráľa, ktorý na ich zničenie povolal husitov z ˇčeských zemí, teda zavolal ich naspäť.To len na dokreslenie tej doby.Ján Hus a husiti sú dve rôzne veci.
  1945 a neskôr v Československu komunistická diktatúra pristupuje k represiám voči kresťanom , dochádza k násiliu na rehoľníkoch a na počudovanie boľševici v snahe o ateizáciu krajiny používajú podobné praktiky ako nacisti na židoch.V roku 1949,teda ešte pred Akciou K , R atuším P (?) štát ruší odluku Cirkvi a vnucuje jej model finacovania štátom.Po kritike Svätej stolice namierenej práve proti porušovaniu ľudských práv a slobody vierovyznania naša vláda prerušila diplomatické styky s Vatikánom.Ateizačný tlak sa snaží oddeliť veriacich od kňazstva (podobné pokusy dnes uplatňujú tzv.humanisti dnes snažiaci sa pevných veriacich zneistiť nabádaním o láske k Bohu, nie však k Cirkvi) .Mala vzniknúť “komunistická” národná cirkev na husitskej tradícii a katolícka a iné cirkvi mali zaniknúť.Do tohoto konceptu teda zapadá aj prehnaná glorofikácia Husa a vyfabrikovanie z kňaza “majstra”.V roku 1954 komunisti natočili manipulačný film o Jánovi Husovi, ktorý mal šíriť nevôľu s Vatikánom.Vznikajú ďaľšie legendy, napríklad tie o husitoch ako bojovníkoch za slobodu.Bola to boľševická propaganda , bez historickej výpovednej hodnoty

 4. TvojOponent,
  o nehodnovernosti všetkých, ale do jedného všetkých, Vašich geografických a historických údajov svedčí hneď Vaše prvé tvrdenie, že Husova Kostnica (Konstanz) leží, či dakedy ležala vo Švajčiarsku. Len chcela, no horskí Švajčiari jej dali pred pár sto rokmi košom.
  Varujem čitateľov tejto rubriky: neverte ani jednému výmyslu TvojOponenta; neverte, že humanisti nabádajú veriacich k láske k Bohu, nie však cirkvi. Varujú pred vierou v Boha aj dôverou voči zradnej cirkvi, viď podvod na Husovi. Povedzte mi, kam ten TvojOponent na to chodí? Ak nemá čo robiť, prečo chodí zle robiť sem?

 5. Ano poznam tohto tzv. “tvojoponenta” (uz len ta prezyvka), je to fanatik, ako vsetci, ktori nedokazu vidiet fakty a otvorene o nich debatovat.

 6. TvojOponent | 9. septembra 2010 at 12:06 |

  Pán Rastislav, citujte, čo považujete za klamstvo alebo omyl.S tou Kostnicou máte pravdu, je v Nemecku.Myšlienky raz predbehli klávesnicu.Alebo naopak?To je však nepodstatné.Opäť, ako je to pre Vás viac než typické, riešite detaily a podstata Vám uniká.

 7. Pán Škoda,
  to tak dopadne diskusia, keď dávate na blog takéto dvoznačné príspevky. Alebo Hus predbehol dobu alebo nie. Cirkev prijala, že Hus v čomsi predbehol dobu a veci sa pomaly poriešili. Teraz ste na rade Vy, aby ste sa od Husa čomusi naučili – aspoň základnej viere v Boha by ste sa mohli poučiť. Ale to sa Vám asi nebude chcieť. Tak potom o čom diskutovať? Cirkev dobehla Husom naznačenú dobu a Vy ešte nie. “Boh Vás vidí aj ľud…”

 8. Lubos Rojka: Cirkev prijala, že Hus v čomsi predbehol dobu a veci sa pomaly poriešili.
  Ján Hus: zlodeji chudobného ľudu…

  Osvojila si aj tento jeho názor?

 9. Pán Rojka,
  Ja v Husovi vidím reformátora katolíckej cirkvi a viery a neviem, prečo by som sa mal chcieť nechať upáliť, ako bol upálený on – pre vieru. Schvaľujem jeho reformátorské úmysly, ale nejdú mi dosť ďaleko. Luther išiel ďalej, ani on dosť ďaleko. Niektorí americkí protestanti idú ešte ďalej, ani oni dosť ďaleko. Existuje vraj protestantská cirkev, ktorá svojim veriacim nepredpisuje vieru v boha – to by mi vyhovovalo!
  A že cirkev dobehla Husom naznačenú dobu? To akože husiti by sa mohli pokojne vrátiť do lona cirkvi? Poprosiť ich o to ako arcibiskupa Williamsa a jeho bratstvo? Myslím, že husiti ostanú husitmi a mnohí Česi husitmi. Majú byť na čo hrdí. Boli z prvých, čo videli do obličiek rímskej cirkvi; na tom svojimi tvrdeniami nič nezmeníte.
  Naozaj Vás nechcem dráždiť, pán Rojka, ale ťažko chápem, čo by mohla byť „základná viera v Boha“. Z nicejsko-carihradského vyznania viery (Zošity humanistov, č. 44, júl 2004) nemožno vynechať ani slovo – vraj kvôli jednému jedinému slovu došlo pred tisíc rokmi k schizme rímskej cirkvi a tá trvá dodnes; nemienim to opakovať návrhmi „vynechajte celibát“, „pripustite kňažky“, „zrušte pápežovu neomylnosť vo veciach viery“, „pripusťte biotechnológiu a hlavne kondómy a umelé prerušenie tehotenstva“ – veriaci by iste mali veľa návrhov k tej „základnej viere v Boha“, ak ste to mali na mysli, ale do toho sa vám my humanisti nejdeme miešať.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*