január 2005

Hrdina ich boja

Eric Margolis Jásir Arafat neúnavne bojoval štyri desaťročia za nápravu nespravodlivostí páchaných na svojom národe. Stretol a prekonal viac skľučujúcich prekážok ako každý iný novodobý líder.


Storočie dieťaťa

Ellen Keyová V roku 1900 vyšla Keyovej pedagogicko-reformistická štúdia (v origináli po švédsky „Barnets Arhundrade“), ktorá dala heslo celej epoche pedagogických snáh o lepšie pochopenie…