január 2002

Poznámky k ZH č. 29

V decembri 2001 expedovalo vydavateľstvo IRIS informačnú brožúru Učiteľom – humanistom, ktorú vydala Spoločnosť Prometheus v Slovenskej republike s finančnou podporou Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, USA….


Vesmír podľa dizajnéra?

Steven Weinberg Keby niekde malo byť vidieť rukopis dizajnéra, bolo by to v základných princípoch, v prírodných zákonoch. Ale napriek niektorým tvrdeniam sa prírodné zákony ukazujú byť…