Poznámky k ZH č. 29

V decembri 2001 expedovalo vydavateľstvo IRIS informačnú brožúru Učiteľom – humanistom, ktorú vydala Spoločnosť Prometheus v Slovenskej republike s finančnou podporou Inštitútu pre humanistické štúdie v Albany, USA. Hlavné state o vývoji a súčasnom stave humanistického (hovorí sa aj ateistického) svetonázoru na Slovensku pripravili doc. Dr. Matej Beňo a spoluautori.

Do brožúry bol zaradený aj Manifest 2000 profesora Kurtza z USA, ktorý čitatelia poznajú z č. 11 Zošitov humanistov (nov. 1999) ako jeden zo súčasných súhrnov humanistickej náuky, a to ako jej odôvodnenia, tak zásadných článkov jej morálky. Absolútna väčšina základných pravidiel či príkazov (resp. zákazov) pre ateistov sa kryje s pravidlami slušného správania sa pre katolíkov, kresťanov, iných monoteistov a nakoniec pravdepodobne aj budhistov a veriacich iných náboženstiev, v našich krajinách zatiaľ málo známych. No sú rozdiely v detailoch, ktoré niekedy veľa zavážia – antikoncepcia, predimplantačná diagnostika, terapeutické klonovanie, eutanázia, politika, vojna a m.i. – a v jednotlivým náboženstvám príslušných zemepisných oblastiach to niekedy aj zreteľne vidno. Sme radi, že do brožúry bola pojatá dosť obsiahla informácia o štyroch publikáciách vydavateľstva Rasatislava Škodu v Bratislave a o obsahoch minulých čísiel Zošitov humanistov. Budeme Vás informovať, či dôjde k zvýšeniu záujmu o našu literatúru.

Z množstva materiálu, ktorý sa pre ZH nazbiera za dva mesiace, sme vybrali v prvom rade dve state o diametrálne odlišných názoroch na svet a náboženstvo od dvoch vedcov svetového formátu, obidvoch nositeľov Nobelovej ceny – názory veriaceho Maxa Plancka spred vyše 60 rokov (s.10) a názory neveriaceho Stevena Weinberga spredvlaňajška (s.3). Prvé polemicky napáda, resp. vedecky doslova popravuje veľmi kritický autor Adam Roman. K tým druhým nemáme niečo obdobné, môžeme však poukázať na recenziu knihy R. Dawkinsa Rozpletanie dúhy, kde je reč o antropických koincidenciách, resp. vyladení prírodných konštánt, v č. 8 ZH (jún 1999).

Nekonvenčne komentuje vývoj svetovej situácie po 11. septembri 2001 Noam Chomsky. Keď mu dáva slovo Le Monde diplomatique, dávame mu ho, už po tretí raz, aj my (s.18).

Ľudové tradície, indoktrinácia kresťanských tradičných náboženstiev a v posledných rokoch masmédiá zakorenili vo vedomí mnohých ľudí predstavu, že vianočné sviatky a s nimi súvisiace rituály sa konali a konajú ako spomienka na narodenie Ježiša Krista, zakladateľa kresťanstva. Alojz Klánsky predkladá materiál, ktorý svedčí, že tieto tradície majú svoju históriu, ktorá dokazuje neodtajiteľné súvislosti s pohanskými zvykmi, ktoré existovali dávno pred vznikom kresťanstva a vo všetkých častiach sveta, teda aj tam, kde o Ríme ani nechýrovali (s. 22).

Revolúcia manipulácie živej matérie, najmä technická možnosť klonovania ľudí a informačná mutácia, znamenajú nebezpečenstvo pre budúcnosť dokonca aj nášho druhu. Len ak na ne budeme brať ohľad a vráti sa nám duchovná a politická múdrosť, vzíde z toho nový humanizmus (s. 25).

Nové knihy:
Len všeobecná informovanosť o trendoch záujmov nábožensky viazaných ľudí, napr. o ich snahe zaodiať náboženstvo do rúcha vedy, predpisuje aj ateistom četbu učebnice Michala Stríženca o psychológii náboženstva (s. 31), ktorú označujem skôr za učebnicu náboženstva. Ďalšie dve knihy sa týkajú predovšetkým žien: jedna v súčasnosti, lebo má za predmet ženské záležitosti od antikoncepcie cez interrupciu po filozofickú otázku, kedy sa stáva plod človekom; dr. Rákay to rozoberá románovou formou (s. 32). Druhá hovorí o procesoch s bosorkami na Slovensku v čase pekelných ohňov. Prenasledovanými obeťami boli predovšetkým ženy, primerane k svojmu stavu vlastne jednoduché a robotné príslušníčky chudobných vrstiev (s. 32).

Be the first to comment on "Poznámky k ZH č. 29"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*