november 2017

Valné zhromaždenie

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov pri príležitosti 10. výročia udeľovania Cien humanistov vydala v tlačenej podobe Dvoranu slovenského humanizmu, kde predstavuje nielen Spoločnosť Prometheus, ale…