Veľké rodiny sú riešením ekonomickej krízy, vraví prezident Vatikánskej banky

Marianne Medlinová

Vatikánsky denník L’Osservatore Romano uverejnil 21. júla 2011 úvodník Ettore Gotti Tedeschiho, prezidenta Vatikánskej banky, v ktorom tento navrhuje ako rýchle riešenie súčasnej svetovej ekonomickej krízy investíciu do rodiny a do detí, teda mnohodetné rodiny.

(Ako sa to má realizovať a kedy to má zapôsobiť? Hneď sa pustiť do rodenia detí a čakať na výsledok 20 – 25 rokov? Šialenejší nápad je si ťažko vymyslieť. Teoreticky je síce možné, že tie deti by zabezpečili svojich rodičov, ktorých pracovné miesta by prebrali. Problém je však súčasná ekonomická kríza a nie tá, ktorá tu možno bude za 25 rokov. – pozn. prekl.)

Vraj už teraz niet dosť mladých ľudí na uživenie rastúcej starnúcej populácie, čo je „pravou príčinou súčasnej ekonomickej krízy“.

(Ne-u-ve-ri-teľ-né, ako sa vyjadruje človek, ktorý by mal niečo vedieť o ekonomike. Ukazuje sa, že to bude dogmatik nielen vo veciach viery, ale aj vo veciach katolíckej ekonomiky. – pozn. prekl.)

V západných štátoch, osobitne v USA a Európe, sú už teraz výdavky na starších a starých ľudí pre pracujúcu generáciu takmer neúnosné.

Tedeschi varuje, že v najbližšom desaťročí pôjde do dôchodku ešte vyššie percento ľudí a mladá generácia, nastupujúca v zníženom počte, nijako nezvládne financovať vznikajúcu situáciu.

Steven W. Moscher, prezident Population Research Institute (PRI) vo Virgínii, Tedeschiho názor podporil. Povedal, že pri priemernom počte troch detí na rodinu by Amerika mala trvale robustnú ekonomiku a vysoký životný štandard. Že by základina sociálneho zabezpečenia bola navždy solventná a nebolo by treba zvyšovať dane, posúvať dôchodkový vek a obávať sa znižovania ziskov.

(Len pred nedávnom sme videli na vlastné oči, ako je to s tou vychvaľovanou „navždy istou solventnosťou“ bánk a poisťovní; dane a s nimi spojený dôchodkový vek sa budú vždy zvyšovať – tu platí názor proti názoru. Osobitný komentár si však zaslúži Moscherov posledný argument pre zakladanie najmenej trojdetných rodín: len tak vraj zmiznú obavy z klesajúcich ziskov pri starostlivosti o dôchodcov! Preto pozor, mladí ľudia – voľte takú stranu, ktorá sa postará o (svoje) zisky pri starostlivosti o vás v starobe. Na vysvetlenie treba dodať, že PRI je podľa vlastného opisu nezisková výskumná a výchovná organizácia, venujúca sa objektívnej prezentácii pravdy pri otázkach súvisiacich s populáciou. Popiera existenciu preľudnenia a zaraďuje sa do šíkov bojovníkov „za život / pro life“. Iba potom sa tomuto komentáru možno nečudovať. – pozn. prekl.)

Bankový prezident si je vedomý, že v posledných rokoch došlo k zníženiu produkcie a sporenia v dôsledku drastického zníženia príjmov; že dnes zarába rodina s dvomi príjmami menej, ako zarábala pred 30 rokmi rodina s jedným príjmom. Súdi, že je to konzekvencia zvyšovania daní, potrebných vo vyspelých štátoch na krytie potrieb starnúcej populácie. Nakoniec uznáva, že pri otváraní diskusie o riešení demografickej krízy mnohodetnými rodinami treba odvahu, ale je to nevyhnutné.

Mosher dodáva, že príroda nás učí, že ak muž a žena nesplodia deti, ťažko sa nájde niekto, kto sa o nich postará, keď zostarnú. Štát sa o to môže pokúsiť, ale to znamená veľmi veľké výdavky. Preto „poslednou možnosťou sú ľudské bytosti. Bez nich to nejde a tie nemožno ničím nahradiť“.

(Boli časy, keď deti boli šťastím robotníckej rodiny. Keď mal otec pevné zamestnanie, čo aj len ako strážnik na trati, a jeho dve-tri deti absolvujúc gymnázium, alebo hoci iba meštianku, no veľmi často univerzitu, sociálne nevídane postúpili. To sme boli my, produkty najprevratnejšieho, dvadsiateho storočia. Ján Pavol II. si sťažuje, že sa ako „sprisahanie proti životu“ a „kultúra smrti“ vynorili „antinatalistické demografické programy“ – pozri napríklad Encykliku pápeža Pavla VI. Humanae vitae z r. 1968 a Apoštolskú exhortáciu Familiaris consortio pápeža Jána Pavla II. z r. 1981. Treba predpokladať, že pri rozvíjaní účinných programov na zníženie svetovej populácie dôjde k vážnym stretom s morálnou teológiou najmä katolíckej cirkvi. – pozn. prekl.)

Prameň: Vatican bank president: Bigger families are solution to economic crisis, 21. júla 2011 (EWTN News/CNA)

Be the first to comment on "Veľké rodiny sú riešením ekonomickej krízy, vraví prezident Vatikánskej banky"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*