Ustinov Peter
Svetoobčan Peter Ustinov

Peter Ustinov a Warren Allen Smith (Interview) Pri prvom stretnutí so sirom Petrom Ustinovom, veľvyslancom UNICEF dobrej vôle so zvláštnym poslaním a prezidentom Svetového federalistického…