Schwilk Heimo

Utópia viery na Floride

Heimo Schwilk “Vlastný protiklad, ktorý charakterizuje dnešný svet, nespočíva medzi rozličnými náboženstvami sveta, ale medzi radikálnym odklonom človeka od Boha na jednej a veľkými náboženskými…