Utópia viery na Floride

Heimo Schwilk

“Vlastný protiklad, ktorý charakterizuje dnešný svet, nespočíva medzi rozličnými náboženstvami sveta, ale medzi radikálnym odklonom človeka od Boha na jednej a veľkými náboženskými kultúrami na druhej strane,”

napísal Jozef Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Ako pápež Benedikt XVI. má teraz v boji proti „diktatúre relativizmu” potentného spolubojovníka, ktorý mu ide pomáhať pri „novej evanjelizácii” moderného sveta. Na juhozápadnej Floride sa totiž práve začali budovať základy katolíckeho božieho mesta, ktoré sa má vystavať okolo duchovného centra s univerzitou a monumentálnou bazilikou.

Hlboko veriaci milionár Tom Monaghan dal pre svoj projekt „Ave Maria” k dispozícii 220 miliónov USD. Už za dva roky má na univerzite Ave Maria študovať 650 študentov, a to nielen teológiu, ale aj iné vedy. V roku 2016 má mesto a univerzitu zaľudňovať 30 000 katolíkov – tak vyzerá vízia veľkopekára pízz.

Monaghanova náboženská utópia pripomína svojím idealizmom „slnečný Boží štát” Tommaso Campanellu – má to byť radikálny protiklad aktuálnej permisívnej spoločnosti (*). Zlo má zostať pred bránami mesta; obyvatelia majú byť chránení proti pornografii a zvelebovaniu násilia vlastným rozhlasom a vlastnou televíziou. To je program, v ktorom predovšetkým liberálni kritici vetria diktatúru kresťanskej výchovy.

Nadácia Ave Maria Toma Monaghana  už 22 rokov podporuje početné školské a sociálne programy, ale aj kampane proti prerušeniu tehotenstva. V jej meste nebudú existovať antikoncepčné prostriedky, zato budú na každom rohu kaplnky a omše sa budú slúžiť bez prestania 24 hodín denne.

O dobré spojenie s Rímom sa stará Otec Joseph Fesio, rektor univerzity Ava Maria, ktorému sa pripisujú priateľské vzťahy k Jozefovi Ratzingerovi. Jeho vyhlásenie, že božie mesto na Floride bude mať čoskoro početných nasledovníkov  v podobe nových božích miest, pápeža Benedikta iste potešilo. Neurobí to, čo jeho renesančný predchodca pápež Urban VIII., ktorý nechal Campanellu zatknúť – neexkomunikuje ho – naopak!

Prameň: Heimo Schwilk, Welt am Sonntag, 28. augusta 2005

(*) Tommaso Campanella (1568 – 1639), taliansky mních, dominikán s pôvodným menom Giovanni Domenico, do určitej miery predstaviteľ raného utopického komunizmu. Prežil 27 rokov vo väzení, kde napísal svoje hlavné dielo „Civitas soli” (Slnečný štát), ktoré zamýšľal ako filozofickú fikciu, obdobu Platónovej Republiky a Moreho Utópie. Za hlavnú príčinu zla považoval súkromné vlastníctvo; v novej spoločnosti sa podľa neho stane práca životnou potrebou a vecou cti každého človeka; no uvedomoval si potrebu rozvoja techniky, ktorá uľahčuje ľuďom prácu a zvyšuje produktivitu. Hlásal prírodné náboženstvo, riadené prírodnými zákonmi – štát, riadený filozofmi-kňazmi. Hlavu štátu nazýva Kráľom Slnka a asistujú mu traja ministri: Moc, Múdrosť a Láska. Každé vlastníctvo, ako napr. súkromné domy, ako aj rodina, mali byť v republike zakázané.

Be the first to comment on "Utópia viery na Floride"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*