relativizmusJe morálka vecou chuti?

Theodore Schick, Jr. Prečo si profesionálni etici myslia, že etika nie je čisto „subjektívna“? Hoci názor, že realita je podložená sociálne, mnohých zaráža ako prečudesný,…


Čo je zlé na relativizme

Lewis Vaughn Prečo sa najradikálnejšia doktrína postmodernistov utopila? Na rozsiahlom osobitnom poli postmodernistickej myšlienky je niekoľko hlbokých jám. Do jednej z nich popadalo pár akademikov,…