Humanizmus


Čo nás robí ľuďmi?

Rastislav Škoda Montesquieu (1689-1755) povedal, že svojou podstatou je človekom a len náhodou Francúzom. Filozofi a sociológovia tento názor všeobecne akceptovali a dnes platí nielen o národoch, ale aj…Humanizmus ako svetonázor

Peter Schulz-Hageleit Humanizmus je predstava dobrého a správneho života bez odvolávania sa na boha alebo iné nadprirodzené inštancie. Zrieknuť sa boha ako ľuďmi vytvoreného symbolu útechy,…