Nijaké náboženské tútorstvo na podklade školského zákona!

Všetkým rodičom, žiačkam a žiakom, učiteľkám a učiteľom:

Za svetonázorovo neutrálne školy

Konečne je vo veci jasno: je možné, a dokonca jednoduché, nechať zo škôl odstrániť kríž. V apríli 1999 rozhodol Spolkový správny súd s konečnou platnosťou:

  • Každý môže žiadať, aby sa v triede jeho dieťaťa zvesil zo steny kríž.
  • Stačí vysloviť svoje prianie. Vyznávanie svetonázoru nie je potrebné.
  • Zaručená je anonymita. To značí, že meno sa nesmie nikomu prezradiť.

Spolkový správny súd odmieta teda náboženské tútorstvo štátu a každého občana povzbudzuje k prežívaniu práva na sebaurčenie.
Toto pravidlo platí pre základné aj stredné a pokračujúce školstvo.

Ako to robiť? Prianie nechať odstrániť kríž z triedy Vášho dieťaťa musíte adresovať na vedenie školy. Vypracovali sme vzorový list, ktorého formulácia neobsahuje nič konfrontačného, ale apeluje na porozumenie zúčastnených.

Vážená pani/pán ……

Moje dieťa … navštevuje na škole … triedu … . Zo svetonázorovo-náboženských dôvodov a s ohľadom na rozsudok Spolkového správneho súdu z 21. apríla 1999 (AZ 6 C187.98) si dovoľujem požiadať Vás, aby ste z tejto triedy nechali odstrániť kríž.

Toto gesto z Vašej strany by bolo prejavom tolerancie voči všetkým svetonázorovým menšinám, ktoré nikdy nemali právo vystavovať v štátnych priestoroch svoje symboly. Súčasne by bolo vyjadrením presvedčenia, že v demokratickej spoločnosti má panovať odluka štátu od cirkvi. Nechcel by som od svojho dieťaťa vyžadovať, aby sa učilo pod krížom, ktorý je aj znakom kresťanského misionárstva.

Myslím si, že deťom by sa mal vštepovať pocit rovnoprávnosti všetkých svetonázorov, ako je to vyjadrené v Ústave čl.3, odst.3 a čl.4, odst.1. To sa dá najlepšie v triede, ktorá je zariadená svetonázorovo neutrálne.

Uvedený rozsudok Vám prísne ukladá dodržať povinnosť mlčanlivosti – o tú Vás vyslovene prosím.

S priateľským pozdravom

Prameň: diesseits, č.1, 2002.

Be the first to comment on "Nijaké náboženské tútorstvo na podklade školského zákona!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*