Ateisti všetkých krajín, spojte sa!

redakcia

Časopis diesseits uverejnil v „Rozprave” list jedného čitateľa, z ktorého vyberáme:

„Na základe svojho politického a svetonázorového (ateistického) presvedčenia som prišiel k záveru, že už dávno bolo načase politické združenie ateistických a ateizmu blízkych organizácií a mala sa založiť nezávislá ateisticko-laická strana. Existujúce strany sú pod takým nátlakom svojich kultúrnych, svetonázorových a ideologických predstáv a záväzkov, že nikdy neuskutočnia a možno ani nechcú odluku štátu od cirkvi, resp. náboženstva.

Hľadám ateistické organizácie a jednotlivcov, ktorí podporujú založenie ateisticko-laickej strany a chcú sa zúčastniť diskusie na tému „politický ateizmus”.

Christian Dicker, „bezbožný kacír”; www.gottloserketzer.de; E-mail: gottloserketzer@web.de. –

Poznámka prekladateľa: Prihlásil som sa – adresa je hluchá a nemá.

 Prameň: Diesseits, č. 3, 2002.

Be the first to comment on "Ateisti všetkých krajín, spojte sa!"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*