Nedorozumenia o klonovaní

Rastislav Škoda

Väčšina nedorozumení o klonovaní vyplýva z nevedomosti. Väčšina ľudí nepozná základné princípy klonovania – odkiaľ aj by ich mali poznať? – a ľahko urobí rýchlu generalizáciu, napr. že klonovanie nie je „prirodzené”.

Väčšina nedorozumení by však aj tak platila len v spoločnosti bez poriadku a bez zákonov. Ľudia by nemali zabúdať, že s technologickým pokrokom prichádzajú aj smernice a pravidlá na jeho ovládnutie. Nedorozumenia sú potom výsledkom prekrútenej pravdy, ako ukazujú tieto príklady:

 • Klon nebude normálny človek: Nech by bol vyprodukovaný akokoľvek, klon bude vždy taký „ľudský”, ako sú jednovajíčkové dvojčatá. Oboje sa vyvíja z jedného vajíčka.
 • Klonovať- to je ako „hraťsa na boha”: Klonovať nie je tvoriť život, ako by chcel niekto stigmatizovať. Pri klonovaní sa uskutočňuje prenos života z existujúceho života, rozmnožuje sa život. Klonovanie sa dá považovať za rozšírenie bežnej metódy oplodnenia v skúmavke.
 • Klonovanie nie je prirodzený proces: Klonovanie sa zakladá na prvkoch, ktoré existujú pri prirodzenom reprodukčnom procese. Embryonálne klonovanie rozdelí zygotu v štádiu dvoch buniek a vytvorí dva jednobunečné organizmy – to sa deje pri vzniku jednovajíčkových dvojčiat.Niekto môže povedať, že klonovanie nie je bežná, normálna, prirodzená atď. forma reprodukcie ľudí; to isté sa však dá povedať aj o umelej inseminácii, o oplodnení v skúmavke a o používaní fertilizačných hormónov.
 • Klon nebude mať dušu: Táto námietka predpokladá, že ľudská duša je kvantifikovateľná fyzikálna jednotka ako genetická vlastnosť jedinca, ktorú mu možno zmeniť, resp. odňať. Ani pre tento náboženský názor nepredstavuje klon väčší problém ako jednovajíčkové dvojčatá či identické trojčatá. Okrem toho, že sú na pohľad „rovnaké”, každý, kto verí na dušu, uznáva, že obidve či všetky tri majú dušu.
 • Klon bude cítiť a konať ako jeho genetický rodič: Vrcholným prejavom tohto nedorozumenia je predstava, že klon Hitlera naštartuje nový holokaust. No hoci gény a ich súhra môžu vytvárať určité ľudské charaktery a možno aj emocionálne tendencie jednotlivcov, prostredie a výchova hrajú iste dôležitejšiu úlohu pri formovaní povahy človeka. Klon Hitlera, odchovaný v Spojených štátoch v období hospodárskej stability a prosperity, by sa iste nechoval tak, ako klon, odchovaný v Nemecku v období poprvovojnovej devastácie a nenávisti.
 • Niekto môže byť majiteľom klonu: Klonovanie sa považuje za pomoc pri neplodnosti v budúcnosti a klon sa bude „robiť” spravidla pre svojich rodičov. Nikto nebude môcť vlastniť klon – to by bolo ako otroctvo. Tí, čo predpovedajú početnú podtriedu robotníkov vyrobených pomocou klonovania, zabúdajú, že bez ohľadu na okolnosti svojho narodenia budú mať klony tie isté práva ako ľudia narodení procesom normálnej reprodukcie.
 • Budú sa produkovať „klony bez vedomia” na náhradu orgánov: Okrem toho, že by bola morálne neprípustná, produkcia takýchto „ľudí” by predpokladala hlboké znalostí o tom, kde sídli vedomie človeka. Vedomie iste nie je (povahový) rys, ktorý by sa dal geneticky vygumovať a neexistuje izolovaná DNA, ktorá by určovala jeho existenciu. Už len dokázať, že klon nemá vedomie, by bolo nesmierne ťažké. Aj pacienti s ťažkými neurologickými poruchami, mentálne úplne nespôsobilí, si zachovávajú plné vedomie.
  Isteže, veľa sa hovorí o klonovaní len určitých orgánov na náhradu pre jednotlivcov, ktorí to pri niektorých chorobách veľmi potrebujú. Tu poukazujeme na aktuálnu diskusiu okolo kmeňových buniek.
 • Bude možné oživenie veľkých ľudí minulosti: Techniky na klonovanie dospelých buniek používajú metódu prenosu jadra, alebo sa nechá splynúť celá živá bunka s vajíčkom; v obidvoch prípadoch sa vyžaduje živý darca. V súčasnosti sa nedajú a pravdepodobne nikdy sa nebudú dať robiť klony z dávnejšie mŕtvych organizmov.
  Okrem toho, aj keby sa takto dalo klonovať, povedali sme už, že vývoj osobnosti veľmi závisí od prostredia a výchovy v detstve. Tak ako Hitlerov klon by sa nevyvíjal smerom k vyvolaniu nového holokaustu, ani Einsteinov klon by sa nestal najchýrnejším fyzikom sveta.

Podľa prameňov v internete.

Be the first to comment on "Nedorozumenia o klonovaní"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*