Matťašovský Július – životopis

Július Matťašovský sa narodil 13. decembra 1920 v Kysuckom Novom Meste. Jeho otec, tiež Július, bol hostinský. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva.

V roku 1941 maturoval na Štátnom slovenskom reálnom gymnáziu v Kláštore pod Znievom.

11. 11. 1941 sa zapísal na VŠV vo Viedni s imatrikulačným číslom 5577. Od Ministerstva hospodárstva dostal štipendium, ktorého výšku udáva v 1. semestri ako 600.- RM a 4. 6. 1942, pri zápise do 2. semestra, ako 110.- RM. Po tomto zápise sa jeho stopa stráca.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Matťašovský Július – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*