Evanjelia nikoho nespasia

Nielenže nemáme originály, nemáme ani kópie originálov, alebo kópie kópií originálov. Čo máme, sú oveľa neskoršie kópie, spravidla napísané mnoho storočí neskôr. A tie sa od seba odlišujú v tisíckach pasáží…” zdôrazňuje expert na rané kresťanstvo Bart Ehrman. „Rozdielov medzi našimi rukopismi je viac ako slov v Novej Zmluve!

Mimochodom, nespoľahlivosť evanjelií nie je názor nejakej extrémnej názorovej menšiny historikov. „Je to názor každého bádateľa, ktorý pracuje v tejto oblasti,” upozorňuje historik Severokarolínskej univerzity.

Nielenže najstarší vývoj týchto starovekých textov nepoznáme, no máme dôvod predpokladať, že dochádzalo k výrazným zmenám. To, čo sa nám z vývoja evanjelií podarilo rekonštruovať, odhalilo, že aj mnohé často citované pasáže v skutočnosti nie sú pôvodné, ale neskôr doplnené.

Čítať celý článok: In Vivo magazín