Pozvánka na prezentáciu publikácie

Sociologický ústav SAV a Ústav politických vied SAV
si vás dovoľujú pozvať na pracovný seminár

Vedecký výskum náboženstva a ateizmus.
K počiatkom sociologického skúmania náboženstva na Slovensku

ktorý sa uskutoční 26. 9. 2019
v podkrovnej zasadačke spoločenskovedných ústavov SAV na Klemensovej ul. 19

Seminár bude spojený s uvedením novej publikácie editorov Miroslava Tížika a Ľubomíra Siváka: Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku. Sociologický ústav SAV, 2019.
http://www.sociologia.sav.sk/publikacie.php?id=3107

Program

9. 00 Otvorenie: Miroslav Tížik (SÚ SAV) a Norbert Kmeť (ÚPV SAV)

9. 15-10.30:
Formovanie vedeckého poľa sociológie náboženstva na Slovensku: Miroslav Tížik (SÚ SAV)
K sociologickým výskumom náboženstva v 80. rokoch 20. storočia — Ľubomír Sivák
O mieste vedeckého ateizmu v systéme spoločenských vied na Slovensku: Ľudovít Turčan (SÚ SAV)

10.30 Prestávka

10.45- 12.00

Antiklerikalizmus a ateizmus v myslení Andreja Siráckeho — Jana Sivičeková (ÚPV SAV)
K histórii výskumného ústavu kultúry a verejnej mienky — Ľubor Hallon, Dominika Lešková
Ateizmus ako sociologický fenomén — Bohumil Búzik (SÚ SAV)

12.00 Ukončenie seminára

Seminár je organizovaný v rámci riešenia projektu VEGA 2/0045/16: Politika a história — súčasť vyrovnávania sa s minulosťou

Viac informácii o publikácii si prečítajte na stránke SAV

Be the first to comment on "Pozvánka na prezentáciu publikácie"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*