Veda

Králiky, Fibonacci a matematika

Matematika môže byť nielen užitočná, ale aj nesmierne zaujímavá. Jednou z jej (podľa mňa) najzaujímavejších minioblastí je Fibonacciho postupnosť a číslo zlatého rezu (Fibonacci sequence and golden ratio). Očividne…


Pohľad do vnútra hmoty

Kvantová mechanika vzišla z najzávažnejších vedeckých problémov svojej doby. Napokon ich vyriešila s neuveriteľnou presnosťou. A zároveň otvorila bránu množstvu objavov a vynálezov. Prvopočiatok tejto cesty, ako aj pri mnohých…


Rozumiete pojmu vedecká teória?

Keď niekto použije frázu „len teória”, obvykle tým spochybňuje spoľahlivosť niektorého tvrdenia. Naznačuje, že dané tvrdenie nemá ďaleko od špekulácie, že je neisté, a tým pádom je vcelku možné, že aj chybné. V televízii…


Viete si predstaviť vesmír?

Vesmír zívajúci prázdnotou. Snáď niet predstavy, ktorá by bola vo väčšom protiklade s ilustráciami v učebniciach či populárno-náučných knihách. Iste, väčšine čitateľov je jasné, že tieto obrázky vzdialenosti medzi kozmickými telesami vzhľadom…


Nanič dizajn: Biologické haraburdie

Veľryby a delfíny sú cicavce, ktoré môže niekto považovať za dokonale uspôsobené na život vo vode. Napriek tomu si zachovali zvyšky zadných končatín. Hlboko vo…


Veda o vesmíre

O kozmológií (z úvodu ku knihe) Žijeme v premenlivom vesmíre, a len málo vecí sa mení rýchlejšie ako naše predstavy o ňom. Vesmír našich nedávnych predkov…


Přírodní zákony – skeptikův průvodce

Při každém skeptickém snažení musíme mít v paměti existenci základních přírodních zákonů. Ve svém článku chci představit tyto principy srozumitelným, jednoduchým způsobem, bez předpokladu specializovaných odborných znalostí….


V ústrety zániku

Prečítali sme za vás v Literárnom dvojtýždenníku č. 15 — 16/2010, ročník XXIII str. 14-15 Pôvodne ste vyštudovali protestantskú teológiu, potom ste prešli k religionistike a filozofii, vaša cesta k filozofii viedla teda…