Rozumiete pojmu vedecká teória?

Keď niekto použije frázu „len teória”, obvykle tým spochybňuje spoľahlivosť niektorého tvrdenia. Naznačuje, že dané tvrdenie nemá ďaleko od špekulácie, že je neisté, a tým pádom je vcelku možné, že aj chybné.

V televízii často počujeme, ako vyšetrovatelia alebo ľubovoľné postavy nejakú udalosť vysvetľujú „svojou teóriou”. „Mám svoju teóriu pre…” sa teda považuje za ekvivalent pre „myslím si, že by to mohlo byť takto…”

Inými slovami, v hovorovej reči teória označuje domnienku.

Ibaže pokiaľ sa bavíme o teórii v kontexte vedy, čiže o vedeckej teórii, na škále od úplnej neistoty po úplnú istotu sa presúvame na opačný koniec spektra, než leží domnienka a špekulácia.

Teória gravitácie hovorí, že všetky objekty s hmotnosťou sa navzájom priťahujú silou, ktorá závisí od ich vzdialenosti. A teória relativity formuluje konkrétne tvrdenia o rýchlosti svetla a zakrivení časopriestoru.

Čítať celý článok: In Vivo magazín