Boh je odpoveď na všetko

Neil Steinberg

Po obede sme pili šálku čaju – ja, môj najstarší syn a moja žena.
„Čím sa meria atmosférický tlak?” pýta sa naraz moja žena.
„Barometrom,” odvetil môj syn.

„A čím vlhkosť?”
„Hygrometrom.”
Prejavil som obdiv nad tým, že to vie vysypať z rukáva. Vysvetlil mi, že sa teraz učia v prírodovede o počasí – a že budú mať písomku.
Naraz som dostal nápad.
„Neviem, neviem, či je to tak,” zahniezdil som sa na stoličke. „Čertovo dielo je to – -”
„Neil, – – ” prerušila ma žena.
„Mal by som zájsť k vám na školu a pohovoriť si s tým vašim ‘učiteľom’. Všetky tieto nezmysly o vodnej pare a oblakoch. Kde ostal Boh? Čo tak pohovoriť si o inteligentnom dizajne počasia?”
Pozrel som sa na chlapca – horel, čakal, oči mu svietili. Žene sa urobili na čele vrásky. Vedel som, že idem na tenký ľad, ale vrhol som sa dopredu.
„Teraz ti ja dám pár otázok,” hovorím. „Teda voda sa vyparuje z jazier a oceánov, zhlukuje sa ako para do oblakov a padá na zem v podobe dažďa. Zapríčiňuje to – – ”
„Vôľa božia,” doplnil ma syn.
„A cyklónové búrky, zvané hurikánmi, posiela ako prísne výroky súdu nad hriešnymi ľudskými spoločnosťami … kto?”
„Boh!”
„Správne. Vysvetli mi, ako sa tvorí sneh.”
„Boh! Sneh sú šupiny z vlasov Pána Boha.”
„Veľmi dobre. Vetry dujú na príkaz ktorého nevýslovného božstva?”
„Nášho Boha!” opakoval svoju odpoveď môj syn.
Žena to už nemohla vydržať a ozvala sa:
„Keď toto povie pri skúške …”
„Čo?” nenechal som ju dohovoriť. „Myslíš si, že učiteľ sa opováži známkovať to ako zlú odpoveď? Že vystaví našu vieru posmechu? Že zapochybuje o hlboko zakorenenej viere nášho syna?”

Možno som to prehnal s kritikou cirkusu okolo inteligentného dizajnu. Ale nie! Miesto toho, aby sme sa pokúsili držať božstvo preč od evolúcie, privolávame Boha na vysvetlenie každej maličkosti. Štúdium len pre skúšky to veľmi uľahčuje. (Nielen skúšky z náboženstva, ale aj z fyziky, napr. u prof. Krempaského – pozn. prekl.)

Prameň: Neil Steinberg, Chicago Sun-Times 15. februára 2006. 
http://www.suntimes.com/output/steinberg

Preložil Rastislav Škoda

Be the first to comment on "Boh je odpoveď na všetko"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*