Beer Oskar – životopis

Oskar Beer sa narodil 12. októbra 1923 v Detvianskej Hute, okres Detva. Jeho otec, tiež Oskár, bol úradník (notár). Bol Slovák a katolík. Maturoval v roku 1941 na Štátnom slovenskom gymnáziu vo Zvolene.

Veterinárstvo začal študovať zápisom do 1. semestra VŠV vo Viedni. Mal štipendium mesačne 100 RM a dostal imatrikulačné číslo 5560. Po vypuknutí SNP prerušil štúdium a vrátil sa do vlasti.

Pri prechode na VŠV v Brne mu bolo uznané 6 semestrov a 27. 10. 1945 sa zapísal do 7. semestra. Diplom veterinárneho lekára dosiahol 4. 5. 1948. Promovaný nebol.

Vo Viedni sa vedelo, že Oskar Beer si „privyrába“ činnosťou u rozhlasovej stanice Donausender (Vysielač Dunaj), ktorá vysielala správy a iné programy v rečiach všetkých podunajských národov, teda aj po slovensky. Čítal správy a hral v divadlách.

Samozrejme sa mu to v Brne vytklo, ale trest nebol taký veľký, aký sa miestami dával za spoluprácu s okupantom. Pri odovzdávaní doktorskej dizertačnej práce mu rektorát oznámil, že t. č. sa mu obhajoba nepovoľuje a jeho prípad bude riešený neskôr. Pravdepodobne to bolo z trucu, že keď neskôr by bol mohol predložiť a obhajovať dizertačnú prácu, neurobil to. To bol aj môj prípad.

Pôsobil vo Zvolene a v Lučenci, Martina Rázusa č. 42, kde 24. mája 1995 zomrel.

Pozri tab. 11.

Be the first to comment on "Beer Oskar – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*