apríl 2010

Financovanie cirkví…

Financovanie cirkví a náboženských spoločností z verejných zdrojov v podmienkach dnešného Slovenska Štefan Surmánek Už v dobách Rakúsko-Uhorskej monarchie sa cirkvám priznával štatút verejnoprávnej ustanovizne,…