september 2003

Ten, čo je nad nami

Gotthold Ephraim Lessing Keď sa stmievalo, pochytilo to na nášho Štefana: (od maškrtnosti sa už nemohol prítmia dočkať) v záhrade svojho šľachetného pána vyliezol na najlepšiu…


Ježiš a nič viac

Jeffrey Sharlet (1) Ako špiceľ medzi tajnými teokratmi Ameriky A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi. Mt 10,36. I. Modlia sa takto: asi tucet svetlookých „bratov”…Kto má pravdu?

Doc. Dr. E. Majerníková píše vo svojom príspevku v zborníku Kresťanstvo a fyzika, že atómový fyzik Wolfgang Pauli (a ďalší, o ktorých mi teraz nejde, ale aj na…