Kto má pravdu?

Doc. Dr. E. Majerníková píše vo svojom príspevku v zborníku Kresťanstvo a fyzika, že atómový fyzik Wolfgang Pauli (a ďalší, o ktorých mi teraz nejde, ale aj na tých sa pozriem) „veril, že prírodné zákony pochádzajú od Boha.” Teda:

Vážená pani docentka,
s prekvapením čítam v zborníku Kresťanstvo a fyzika na strane 154 z Vášho pera, že Wolfgang Pauli veril, že prírodné zákony pochádzajú od Boha. To by bol musel veriť v boha.

Sám som uverejnil v č. 4/2002, s.11, Spravodaja spoločnosti Prometheus výťah z článku Ernesta P. Fischera v Die Weltwoche, č.14/2000, a vyšla mi celkom iná charakteristika tohto nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1945), ktorého priatelia síce prezývali „božím bičom”, ale sám sa označoval za fanatického ateistu a intelektuálneho osvietenca.
Povedal napr. aj toto:

„Ak sa Newtonov boh v 24-hodinovom akorde zaoberá len tým, že (za pár chválospevov a k tomu pár zahrešení ) produkuje čas a k nemu prislúchajúci absolútny priestor, a to len kvôli pochybnému potešeniu, že môže byť všadeprítomný a všetko vedieť, nuž, to je teda groteskné.”

Ak mi udáte prameň dokazujúci Pauliho pobožnosť, bude mi povinnosťou uverejniť opravu. Samozrejme si idem prečítať Fischerov Pauliho životopis a budem venovať väčšiu pozornosť jeho kabalisticko-magicky-symbolickému obdobiu, čo som dosiaľ nepovažoval za veľmi kresťanské.

S prejavom úcty R. Škoda

5. septembra 2003

Be the first to comment on "Kto má pravdu?"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*