2003


Desať náboženských uvažovaní

John Radford Počas storočí uvažovali filozofi o náboženskej viere, o bohu, o osobitných náboženstvách. Podľa môjho názoru sú všetky argumenty v prospech tejto problematiky klamné. V každodennom živote pri rozhovoroch s priateľmi,…


Načo manželstvo?

Richard Taylor Puto, ktoré viaže, nemusí byť zákonné Stalo sa manželstvo anachronizmom? Skoro by sa zdalo. Nahrádza ho spolužitie. Súpisy obyvateľstva ukazujú, že za desať…Šťastné hlísty

Mathias Plüss Aj keď veda vysvetlí koľkokoľvek javov, hádanka našej existencie ostane nevyriešená. Ba čo viac: Čím viac sa o svete dozvedáme, tým väčšmi žasneme. Koľko…


Koniec sionizmu?

Avraham Burg Sionistická revolúcia dlho spočívala na dvoch pilieroch: spravodlivý cieľ a bezúhonné vedenie. Ani jeden z nich už zrejme nestojí pevne. Izraelskú spoločnosť dnes predstavuje lešenie…