veda a viera


Viera vo vedu

R. Škoda Ako neveriaci v nadprirodzeno samozrejme verím vo vedu a tu mi prichádza veľmi vhod záver štúdie výskumného tímu oxfordského psychológa Miguela Fariasa, že…Svet bez dúhy?

Wayne Anderson Veda a viera Prečítajme si v biblii text Gn, 9,12-13: A Boh hovoril ďalej: „Toto bude znakom zmluvy, ktorú uzavieram na večné pokolenia medzim  mnou…