Spaemann Robert

Úbohé kresťanstvo!

Herbert Schnädelbach Predbežný záver vzrušenej debaty Diskusia, ktorú vyvolal môj článok (Die Zeit, č.20/2000), sa neskončila; na mnohých miestach pokračuje. Tu sa musím obmedziť na…