Čína


Nová a stará Čína

Paul Kurtz Dvadsať rokov spolupráce CSI a CFI (Centier pre skeptické a slobodné hľadanie) s Čínou pomáha posilniť snahy čínskych vedcov šíriť vedecký svetonázor a dosahovať určitý stupeň harmónie…


Megaveľmoc Čína

Ignacio Ramonet Varovanie čísiel „Ak sa raz Čína prebudí …”, vravievalo sa kedysi a zamenalo to, že celej planéte hrozí nie hocaké nebezpečenstvo. No táto obrovská…