Môžu ateisti a kresťania spolupracovať?

Interview Jonathana Merritta s Chrisom Stedmanom

Kresťania a ateisti sa v otázkach kultúry a filozofie často považujú za oponentov. Môžu spolupracovať na rovnakých cieľoch? Chris Stedman, 26-ročný asistent ateistického kaplána na Harvardskej univerzite (cibrinka, treba sa nad tým zamyslieť, čo tí tam majú! – pozn. prekl.), verí, že áno. Ako bývalý evanjelik vie niečo o obidvoch spoločenstvách.

Je autorom knihy Faitheist: How an Atheist Found Common Ground with the Religious (Faiteista: Ako ateista našiel základy, ktoré má spoločné s veriacimi). Je toho názoru, že sociálnu priepasť medzi ateistami a veriacimi treba preklenúť, aby mohli spolupracovať na spoločnom dobre. Mnohým sa jeho posolstvo nepáči – najmä nie evanjelikánom, ktorí sa nehlásia k interreligióznemu dialógu.

JM: Výraz faitheist je zložený zo slov viera a ateista. Ako ste na to prišli?

CS: Ja som ho nevymyslel. Je to jeden z pejoratívnych označení ateistov, priateľských voči veriacim, prispôsobujúcich sa im. Považujem to za konštruktívnu konverzáciu a s názvom súhlasím.

Byť faiteistom znamená hľadať spoločný základ pre spoluprácu s ľuďmi, ktorí majú o svete inú predstavu ako ja. Verím, že vieme nájsť spoločný cieľ a pracovať na jeho dosiahnutí. Neznamená to, žeby náboženské (a nenáboženské) idey boli imúnne voči kriticizmu, no mali by sme byť čestní a vedieť hovoriť aj inakšie ako apologeticky – obhajovať svoj svetonázor. Myslím, že by sme mali venovať viac energie spolupráci s náboženskými komunitami.

JM: Uznávate, že voči ateizmu existuje sociálna stigma, ktorá charakterizuje ateistov ako „zlých ľudí“, kým kresťania sa považujú za „dobrých“? Ak áno, ako si predstavujete zmenu tejto šablóny?

Celkom tak. Rad štúdií a prieskumov ukázal, že ateisti patria temer všade medzi najmenej rešpektované skupiny obyvateľstva. Keď organizujem diskusné krúžky na gymnáziách a univerzitách o ateizme a náboženskej rozličnosti, hneď na začiatku kladiem účastníkom otázku, aké výrazy a vety počujú od ľudí, keď príde reč na ateistov. Prevládajú negatívne odpovede a slová typu „arogantný“, „domýšľavý“, „hnevlivý“, „zlostný“ atď. Na otázku, kde sa berú také slová, prichádza odpoveď, že v masmédiách sa pestujú extrémne názory, že antiateizmus vyslovene podporujú niektoré náboženské osobnosti a že je to v určitých kruhoch trpený ohlas dávnej spoločnosti.

Na oboch stranách existujú stereotypy a preto si myslím, že je potrebný taký dialóg, ktorý tieto stereotypy prelomí. Na obidvoch stranách treba nájsť ľudí, ktorí sú ochotní dať sa do rozhovoru s členmi druhej strany a nehľadia na označkovanie. Len dialóg názorov predsa umožňuje ľuďom podeliť sa o svoje skúsenosti a informovať sa o svojich hodnotách – ak sa vyberajú príbehy, ktoré približujú a humanizujú jednotlivé spoločenstvá. Ak sa trvá na odstupe, niet možnosti na čestnú výzvu predpojatostí inej skupiny.

JM: Vo veku 11 rokov ste sa stali znovuzrodeným kresťanom, ale teraz sa považujete za ateistu. Čo viedlo k tejto konverzii?

CS: Pre dve veci som sa stal znovuzrodeným kresťanom. Asi rok pred konverziou som začal čítať knihy ako Korene, Hirošima a Denník Anny Frankovej. Tieto knihy nielen obohatili moje vedomosti o niektorých ukrutnostiach, ktoré sa diali v ľudskej histórii – poučili ma aj o veľkom utrpení mnohých jednotlivcov. Vzbudili vo mne empatiu a túžbu po spravodlivosti a odstraňovaní utrpenia.

Asi o rok sa moji rodičia rozviedli. To otriaslo mojou stabilitou a začal som hľadať svoje miesto v spoločnosti. Niektorí priatelia – možno len známi – ma pozvali do mimoškolského krúžku evanjelickej mládeže. Nadchol ma pocit, že medzi nimi sa vyparili všetky sociálne bariéry; boli sme zelenáči nielen v zemepise. Okamžite som sa cítil prijatý a milovaný a dostával som odpovede na otázky o spravodlivosti a utrpení.

No cirkev, do ktorej som vstúpil, bola prísne proti homosexualite a ťažko som roky bojoval so svojou sexuálnou orientáciou, kým som našiel svoje miesto v LGBT (pôvodne anglická skratka, ktorá primárne znamená „lesbický, gejovský, bisexuálny a transrodový“ (angl. lesbian, gay, bisexual, and transgendered)), vrátane kresťanstva. Neskôr som na univerzite študoval náboženstvo a kresťanskí profesori ma naučili rozmýšľať o mojej viere. Pochopil som, že moja túžba po súdržnosti s inými a po rozhovoroch o hodnotách a o spôsobe, ako zlepšiť svet, existuje aj mimo metafyzických záväzkov kresťanstva, ktoré som si osvojil vstupom do kresťanskej komunity. Dnes som ateistom, čo podčiarkuje moju predstavu etického imperatívu, že treba prekonať náboženské rozdiely a nájsť medzináboženské porozumenie: ak pre nás niet božských síl, ktoré by zasahovali do ľudských záležitostí, je na nás samých, aby sme zlepšili svet.

JM: Máte neobyčajný pracovný titul „humanistický kaplán“ na Harvarde. Čo sa za tým skrýva?

CS: Ako kaplán pomáham organizovať spoločenstvo ateistov, agnostikov a bezkonfesijných na našej univerzite. Som k dispozícii pre študentov, ktorí si chcú s niekým o niečom pohovoriť. Popritom koordinujem program „Values in Action“ (asi Hodnoty pôsobia – VIA), čo znamená usporadúvať schôdzky našej komunity s inými svetonázorovými, teda aj náboženskými komunitami za účelom dialógu a spoločných akcií. Aspoň raz za mesiac sa stretávajú študenti rozličných komunít pri akciách proti hladu vo svete, chudobe a iným dôležitým problémom.

Jeden príklad: Posledný rok sme aktivizovali tisíce ľudí pri zbierke na 70 000 balíčkov jedla pre chudobné deti v Massachusetts. Spoločné dielo dalo študentom rozličných vier a svetonázorov možnosť dozvedieť sa niečo o spoluobčanoch, ktorí majú celkom iné perspektívy ako oni. Tento program je pomerne nový, ale boli sme veľmi dojatí skutočnosťou, že toľkí mali záujem o spoluprácu.

JM: Vo Faitiste nabádate ateistov a kresťanov, aby sa spojili a pracovali za väčšie dobro. Ako sa dajú budovať takéto vzťahy?

CS: Myslím si, že jedným zo štartov takýchto vzťahov je akcia, akú som práve opísal. Takýto druh spolupráce na nejakej akcii zvyšuje dopad pôsobenia spoločenstva – práca viacerých zasiahne viacerých, ale vytvára aj priestor, kde sa dáva možnosť stretnúť sa a učiť sa od ľudí, ktorí sú inakší. Podporujem každého, kto má záujem o stavanie mostov medzi náboženstvami a nenáboženskými svetonázormi, aby sa zblížil s inými a aby s nimi diskutoval o svojich skúsenostiach. A čo je najdôležitejšie: aby im aktívne načúval. Umožni si vidieť veci, ktoré sám nemáš; skús byť empatický k ideám a skúsenostiam, ktoré sú ti cudzie alebo dokonca hrozné. Buď čestný, ale aj súcitný.

Spoločnosť tieto veci niekedy sťažuje viac ako treba. Ľudia majú málo príležitostí otvorene hovoriť o náboženských diferenciách prívetivo, bezpečne a konštruktívne. Našťastie pribúda záujemcov o takéto perspektívy a to ma do budúcnosti robí optimistom.

Prameň: Stedman, Chris a Jonathan Merritt. 2013. Religion News Service, 29. 4. 2013.

46 Comments on "Môžu ateisti a kresťania spolupracovať?"

 1. Cibrinka | 12. mája 2013 at 7:18 |

  Pán prekladateľ!
  Cibrinka sa píše s veľkým C. (Cyprián Cibrinka)
  Nerozumiem Vášmu článku. Pripadá mi ako objav kohútika s teplou vodou.
  Ateisti a kresťania bežne spolupracujú. Mnohí ateisti totiž vnímajú kultúrny a civilizačný odkaz kresťanstva pozitívne, domnievam sa, že takí kultúrni ateisti sú vo väčšine.
  Sú otázky a témy, kde sa nezhodneme. Tu sa vytvára priestor pre fanatikov rôzneho druhu. Tí náboženskí fanatici vyhľadávajú čisto nekresťansky zámienky na konflikty a ak sa s nimi pustíte do pctivej diskusie, veľmi rýchlo sa presvedčíte, že neovládajú piliere presvedčenia, ku ktorému sa hlásia. U ľudí hlásiacich sa k rôznym ateistickým filozofiám sa stretnete s tým istým.
  Mňa zaujímajú tieto rozdiely a snažím sa pochopiť fanatizmus rôzneho zamerania. Rozpitvať ho a nájsť vzorce myslenia týchto extrémistov. Aj preto sem-tam pozriem na tento portál.
  Naposledy mi za vecný a slušný príspevok akýsi Lemmy vynadal do chrapúňov spôsobom, že ste sa aj Vy nad tým pozastavili. A výsledok? Moje neutrálne komentáre boli zmazané bez udania dôvodu prípadne s dopísaním dovetku, že boli vulgárne. (!)
  Fanatizmus začína práve neschopnosťou si čo i len prečítať názor oponenta. Cenzúra je už verejným prihlásením sa k slepému extrémizmu.
  Aj medzi sekulárnymi humanistami sa nájdu svetlé výnimky a osobitne si ctím Oľgu Pietruchovú, s ktorou nesúhlasím, ale zatiaľ jediná má odvahu komunikovať so svojimi odporcami bez uchyľovania sa k cenzúre.
  Opačným príkladom je Eduard Chmelár. Samoľúby filozof s inkvizičnými praktikami. Nestrpí nesúhlas.

  Môžu kresťania a ateisti spolupracovať? Ano, zaiste. Príkladom je program baby-boxov. Je to projekt, ktorý sa u nás zrodil vďaka ateistke. Má širokú podporu RKC. Nielen bežných veriacich. Pôvodne kresťanská myšlienka bola u nás zrealizovaná vďaka snaženiu ateistky.

 2. Cibrinka | 12. mája 2013 at 7:35 |

  Citujem z textu:
  “JM: Uznávate, že voči ateizmu existuje sociálna stigma, ktorá charakterizuje ateistov ako „zlých ľudí“, kým kresťania sa považujú za „dobrých“”

  Platí to aj opačne a platí to aj v iných spoločenstvách. Stačí sa pozrieť na tzv.humanistické portály, kde sú kresťania vykresľovaní ako tupí, hlúpi, vulgárni…zlí… Sú stigmovaní.

  Voči takémuto prístupu treba vystupovať. Prečo to na humanistických portáloch nejde?
  Práve naopak,skôr sa stretávam s chápavým vyjadrovaním u kresťanov ako u ateistov. Stačí si porovnať diskusie ku komentárom na blogoch Vladimíra Palka a Eduarda Chmelára. Porovnajte si, kde je viac vulgárnosti a kto je autorom takých vyjadrení.

 3. Ďalšie Cibrinkove klamstvo:

  Naposledy mi za vecný a slušný príspevok akýsi Lemmy vynadal do chrapúňov spôsobom…

  Nie je to pravda! Príspevok nebol slušný, ale veľmi neslušný. A nebol ani vecný, ale chybný argumentum ad hominem.

  S vulgárnymi diskutujúcimi ako Cibrinka sa ťažko diskutuje, pretože nerešpektujú ani základnú slušnosť. Otázka, položená p. Škodovi, bola veľmi neúctivá, a nehodná verejného publikovania, nečudujem sa, že bola odstránená. Chuligáni čmárajú svoje oplzlosti po stenách, a niektorí sa omylom zamotali aj na túto stránku. ( Omylom, alebo zákerne, to je jedno. )

 4. Keby ste si si prečítali článok, z ktorého som sa inšpiroval tým, čo vy nazývate neslušnosť, pochopili by ste, že šlo o rečnícku otázku vytvárajúcu most medzi článkom a príspevkom.
  Vidíte Lemmy? Opäť vedľa. Jediná vulgárnosť v tej diskusii bola u Vás. Lenka to pochopila – a dokonca aj jej príspevok zmizol. Lebo dokazoval, že aj žena Vás zotrela až do suterénu 🙂
  Bol by som rád, keby ste tu už nespamovali. Prečítajte si nadpis a článok a vráťte sa k téme.

 5. Aká akcia, taká reakcia alebo po biblicky ”žneme, čo sme zasiali”. Pán Cibrinka sa vo svojich cenzurovaných príspevkoch prispôsobil komunikačnej úrovni človeka, ktorého takpovediac ”nemusí”. Potom sa aj Lemmy nechal strhnúť touto formou komunikácie a bolo veselooo. Príspevky neboli síce obsahovo (slovne) neslušné, ale ich úroveň bola hlboko podpriemerná (i keď musím priznať, že si zvykám). Pre komunikáciu nie je dôležitý obsah (alebo len minimálne) ale práve úroveň, na ktorej sa komunikuje – od tohto závisí naša spolupráca.
  Dbať nadmieru na rozdielnosť ľudí, či ich odlišné názory vedie postupne k strachu alebo pociťovaniu nevraživosti voči druhým ľuďom. Potom už niet komunikácie, ostane len priestor pre presadzovanie svojho názoru, hanobenie a znevažovanie – deštruktívne ako pre jednu stranu, tak aj pre druhú.
  Koniec komunikačného okienka. 🙂
  P.S.: nevšimla som si, aby mi zmizol príspevok.

 6. Ja taký problém nemám.

 7. “Čo?“ skaly trikrát zvolali.
  Ga, ga, ga.
  (Aj ja mám čo robiť, aby sa mi to nestalo)

 8. rastislav | 13. mája 2013 at 12:28 |

  Pám Cibrinka s veľkým C, slovníky slovenského jazyka označujú Vami použité výrazy pre pojmy defekácia a urinácia za grobiánske (hrub.) vulgarizmy a chrapúň len za pejoratívny výraz. Je na Vás, v akej spoločnosti sa chcete pohybovať. Prosím nevynucujte si komunikáciu s nami.

 9. Cibrinka:

  Príkladom je program baby-boxov. Je to projekt, ktorý sa u nás zrodil vďaka ateistke.

  Ako sa volá?

 10. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:28 |

  Lemy.
  Spýtajte sa pani Pietruchovej. Ona to uviedla na blogu portálu sme.sk.
  No ale zacitujem iný zdroj:
  Anna Ghannamová
  Riaditeľka Centra sociálnych služieb Náruč záchrany Senior&Junior. Zakladateľka a prezidentka OZ Šanca pre nechcených a autorka projektov Hniezdo záchrany a Náruč záchrany. Študovala na Filozofickej fakulte UK, Bratislava, katedra žurnalistiky. V minulosti pôsobila vo viacerých printových aj elektronických médiách.

 11. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:34 |

  PáM rastislav s malý “r”.
  Priame popísanie tzv. reality show vás uráža, ale skutočnosť, že takéto programy sa obajvujú na televíznych obrazovkách a sú určené pre deti Vás ponecháva v kľude? Vy budete zaiste sekulárny humanista.
  Váš príspevok je hrubou manipuláciou. Pretože ste z kontextu vytrhli slová popisujúce vulgárnu skutočnosť humanistických relácií a namiesto odsúdenia takýchto programov odsudzujete človeka, ktorý na také dekadentné správanie poukazuje.

 12. Tak to nie je pravda. Anna Ghannamová nie je ateistka. Anna Ghannamová je veriaca. A jej manžel je moslim.

 13. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:43 |

  O.K. potom tú výčitku beriem späť.
  Pokúsim sa dohľadať príspevok Oľgy Pietruchovej.

 14. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:45 |

  Citujem pani Pietruchovú:
  katolicke hniezda zachrany? RU kidding me? Anna Ghanamova a OZ Sanca pre nechcenych ma od katolickej cirkvi dost daleko…
  Reagovať | Olga Pietruchova | | | 28.06.2011 17:18

  Zdroj: http://blog.sme.sk/diskusie/1857135/2/16920606/Hniezda-zachrany-deti-ako-kolateralne-skody-vo-vojne-paragrafov.html#16920606

 15. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:47 |

  Citujem pani Pietruchovú:
  katolicke hniezda zachrany? RU kidding me? Anna Ghanamova a OZ Sanca pre nechcenych ma od katolickej cirkvi dost daleko…
  Reagovať | Olga Pietruchova | | | 28.06.2011 17:18

  Zdroj:http://blog.sme.sk/diskusie/1857135/2/16920606/Hniezda-zachrany-deti-ako-kolateralne-skody-vo-vojne-paragrafov.html#16920606

 16. Tvrdí to sama Anna Ghannamová v rozhovore.

  Aké je to žiť s manželom z Palestíny na Slovensku. Nestretli ste sa s neprijatím?

  Ľudia mi viackrát položili túto otázku. Som rada, že môžem odpovedať, že vôbec nevnímam, že môj manžel je cudzinec, moslim.

  Ste veriaca?

  Áno, som. Mám ale dosť výhrad k fungovaniu cirkvi.

 17. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:56 |

  Čo to znamená veriaca?
  Aj ateisti sú veriaci. Veria, že Boh neexistuje.
  Je katolíčka?

 18. Cibrinka | 18. mája 2013 at 9:59 |

  Zaujímavé Lemmy, že mi tu neprejde citát Oľgy Pietruchovej. Vysvetlíte mi to?
  Oľga Pietruchová píše: katolicke hniezda zachrany? RU kidding me? Anna Ghanamova a OZ Sanca pre nechcenych ma od katolickej cirkvi dost daleko…
  28.06.2011 17:18
  Z tejto informácie som vychádzal.
  Link: http://blog.sme.sk/diskusie/1857135/2/16920606/Hniezda-zachrany-deti-ako-kolateralne-skody-vo-vojne-paragrafov.html#16920606

 19. Oľga Pietruchová píše, citujem: katolicke hniezda zachrany? RU kidding me? Anna Ghanamova a OZ Sanca pre nechcenych ma od katolickej cirkvi dost daleko…

 20. Hádam pomôže pre pochopenie významu slova „veriaci“ z Pastierskeho listu kardinála Korca.

 21. Prečo asi na stránke Veriaci.com začínajú týmito slovami?

  Milí veriaci aj neveriaci, vitajte na našej stránke.

 22. Lemmy! Tak slaboduchú argumentáciu som od Vás nečakal.
  Podľa Vášho pastierskeho listu adresovanému špecifikovanému náboženskému spoločenstvu od konkrétnych osobností z Cirkvi definujete slovo viera vo všeobecnej rovine?

  Tie ďaľšie linky nestoja ani za komentár.

  Definujte teda vieru dotknutej dámy.

 23. Lemy… Vy máte výhrady voči hniezdam záchrany?

 24. Pre mňa je táto téma ukončená tým, že som správne poukázal na to, že Anna Ghannamová nie je ateistka.

 25. Anna Ghannamová: „Ako kresťanku ma to veľmi teší a som za to našim duchovným veľmi vďačná. Špeciálne poďakovanie za to, že som sama uverila, že Hniezda záchrany môžu byť na Slovensku realitou patrí môjmu drahému manželovi, ktorý ma povzbudzoval a vo všetkom mi pomáhal a dvom úžasným ženám…“

  Prameň: Šanca pre každého 2/2010

 26. Meno zakladateľky Hniezd záchrany a ani jej vierovyznanie nie je podstatné. To podstatnejšie súvisí s článkom a nosnou myšlienkou je možná spolupráca veriacich či neveriacich. Skutočnosť, že veriaci i neveriaci sa zhodli na prospešnosti programu záchrany nechcených detí dokazuje, že to možné je.
  Pani Pietruchová teda zjavne na svojom blogu zavalila. Som rád, že tu aj Vy, Lemy,dokážete spolupracovať pri hľadaní ptavdy a usvedčili ste Oľgu Pé z klamstva.

 27. Nie, usvedčil som z klamstva jedine Cibrinku. On klamal o tom, že Ghannamová je ateistka. Naopak, Pietruchová nepovedala o Ghannamovej, že je ateistka. Netreba klamať o Pietruchovej. Nikto nemôže za to, že Cibrinka nevie čítať, resp. nerozumie napísanému textu.

 28. Lemmy…priznajte sa, že Vy máte na diskusnom fóre nick Rufol či tak nejako. Ten tiež rád používa výraz klameš v nevhodných situáciách.
  Má či nemá pani Gé ďaleko od katolíckej cirkvi. Formálna kresťanka pani Pé tvrdí, že má nielen ona, ale aj celé zruženie či projekt – nazvyte si to ako chcete. Vy tvrdíte, že je kresťanka.
  Poprosím Vás teda rozmotať tento uzol protichodných názorov.

  Za druhé, neodpovedali ste. Podporujete teda projekt Hniezd záchrany? Podporuje ho Prometheus aj finančne? Je ochotný Promethues spolupracovať s kresťankou Gé na projekte Hniezd záchrany? Ak ano, ako konkrétne. Ak nie, tak prečo.

 29. Rudolf Dovičín | 20. mája 2013 at 23:05 |

  Ak je niekto kresťan, stále môže mať od katolíckej cirkvi dosť ďaleko.

  Katolíkom sa táto skutočnosť nepáči, ale je to tak. 🙂

 30. RD… Vy ste hovorcom celej komunity katolíkov?
  Dožadujem sa podrobnejšieho vysvetlenia rozporov v tvrdeniach nicku Lemmy a kresťanky Pietruchovej.

 31. Rudolf Dovičín | 22. mája 2013 at 18:42 |

  Dožadovať sa môžeš, ale rozpor tam nie je.

 32. Peter Czerepkai | 25. mája 2013 at 10:00 |

  Je tento clovek humanista? Tvdri to o sebe, ale v komentaroch popisuje zmierenie veriacich a neveriacich.

  http://www.darwin.sk/kto-tvrdi-ze-boh-nie-je-nehovori-pravdu.html

 33. Cibrinka | 30. mája 2013 at 7:21 |

  RD…a čo Vy? Podporíte finančne projekt Hniezd záchrany? Ste ochotný spolupracovať s “katolíčkou” tak vzdialenou od katolíckej cirkvi?

 34. Cibrinka | 30. mája 2013 at 7:28 |

  Eduard Chmelár píše, citujem: nepochopiť, že v zápase za humánnejší svet je pápež František náš vzácny spojenec, je takmer definíciou ideologickej obmedzenosti a popretím princípov sekulárneho humanizmu.

  Považujete aj vy pápeža za svoho spojenca, dear secular humanists?

 35. Rudolf Dovičín | 1. júna 2013 at 17:29 |

  Cibrinkovi

  Neviem, prečo by som mal podpodorvať projekt, ktorého úžitok nepoznám…
  http://WebNoviny.sk/slovensko/z-vrazdy-novorodenca-obvinili-17-rocn/26931-clanok.html

  Opakujem oznam:
  Kresťanka nemusí byť katolíčka.

  Pápeža nepovažujem za spojenca. No Jorge Mario Bergoglio vyzerá byť jeden z mála inteligentných veriacich…

 36. Cibrinka | 4. júna 2013 at 6:42 |

  Dovičín… Vy nepoznáte projet Hniezd záchrany? O.K., akceptujem Váš názor.

  Otvorili ste tému pápeža Františka.
  ôôžete vymenovať dôvody,pre ktoré ho označujete za inteligentého? Zaujíma ma zdôvodnenie Vášho postoja (bez akéhokoľvek sarkazmu)

 37. Rudolf Dovičín | 4. júna 2013 at 17:14 |

  Zbežne poznám ten projekt, len nepoznám jeho užitočnosť…

  Jorgeho Maria Bergoglia som neoznačil za inteligentného.
  Napísal som, že tak (zatiaľ) vyzerá…

 38. Cibrinka | 11. júna 2013 at 9:14 |

  Rudy!
  Vašu reakciu na projekt Hniezd záchrany, ak dovolíte, si archivujem v tejto podobe:
  Zbežne poznám ten projekt, len nepoznám jeho užitočnosť…

  Len si dovolím podotázku:
  Ak niekto Vášmu dieťaťku rozbije hlavu búracím kladivom, bude to zlé alebo dobré? Či ani to nedokážete posúdiť?

 39. Rudolf Dovičín | 13. júna 2013 at 23:11 |

  Ako vieš, že sú zachránené?
  T.j. ako vieš, ako by dopadli bez Hniezd záchrany?

 40. Tak toto nie je ateizmus:

  Spolupráca ateistov a kresťanov na rovnakých cieľoch…
  viera vo vedu…
  humanistickí kaplani…
  faitheist…

  To je už viera! Viera v ateizmus! Tak to sa mi už moc a moc protiví.

  A Rudo zasa nevie pochopiť, že Cibrinka nevie pochopiť (argumenty). 😉

 41. Dokonca existuje duch ateizmu.

 42. scirocco | 30. júna 2013 at 8:46 |

  ach jaj. duch svaty ateisticky….

 43. Spolupracovať sa dá v jednej firme na spoločnej práci. Ale okrem toho, sa má kristovec oddeliť od pohanov (ateistov), pretože sú pre Boha nečistí. Sú hriešni a nechcú prijať záchranu, tak ich špina zostáva na nich. Odžijú si tento krátky život a odídu na večnosť do zatratenia. K čomu by sa mal kristovec s nimi spolčovať, keď ich osud je peklo, ktoré si sami vybrali? My sme svetlo sveta, pohania sú temno, tma, temnosť. Argumentujme Božím slovom a nie ľudskými názormi a pohľadmi. (2. Korinťanom 6:14) Neťahajte cudzieho jarma s neveriacimi. Lebo čo má spoločného spravedlivosť s neprávosťou? Alebo jaké je obecenstvo svetla s temnosťou? (2. Korinťanom 6:17-18) Preto vyjdite zpomedzi nich a oddeľte sa, hovorí Pán: a nedotýkajte sa nečistého, a ja vás prijmem  a budem vám za Otca, a vy mi budete za synov a za dcéry, hovorí Pán, všemohúci. (Žalmy 1:1-6) Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí.  Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou.  A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu.  Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor.  Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých.  Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie. (Skutky 2:40) A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčil a napomínal ich a hovoril: Zachráňte sa od tohoto pokolenia krivoľakého.

 44. Majo,
  nabudúce skús argumentovať Príručkou mladých svišťov a zacitovať niečo od Daisy, Huia, Duia a Luia. Myslím, že to bude rovnako prínosne, ak nie viac.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*