Arafat Jásir

Hrdina ich boja

Eric Margolis Jásir Arafat neúnavne bojoval štyri desaťročia za nápravu nespravodlivostí páchaných na svojom národe. Stretol a prekonal viac skľučujúcich prekážok ako každý iný novodobý líder.