Repčák Dezider – životopis

Dezider Repčák sa narodil 9. novembra 1914 v Bajerove, okres Prešov. Bol slovenskej národnosti a katolíckeho náboženstva. Maturoval na reálnom gymnáziu.

Dňa 4. 10. 1934 sa zapísal do 1. sem. VŠV v Brne pod imatrikulačným číslom 1868, dňa 18. 2. 1939 do 8. semestra a 1. 10. 1939 dostal absolutórium. Poponáhľal sa ísť ukončiť štúdium na VŠV do Viedne.

V roku 1940 sa zapísal na VŠV vo Viedni s imatrikulačným číslom 5376 a v tom roku získal aj veterinársky diplom. Dizertačnú prácu s názvom Über das Verhältnis der roten Blutkörperchen zu den Blutplättchen bei der Hyperglykämie des Hundes (O vzťahu červených krviniek ku krvným platničkám pri hyperglykémii u psa) obhájil a promovaný bol 4. 4. 1941.

Pôsobil v Michalovciach. Zomrel v Poprade.

Pozri tab. 7 a tab. 18.

Be the first to comment on "Repčák Dezider – životopis"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*