Protest proti listu Mgr. Trstenského prezidentovi SR

Rastislav Škoda

V nedávnom čísle dvojtýždenníka slovenskej katolíckej inteligencie KULTÚRA (z 19. 09. 01) bol uverejnený dvojstranový list pápežského preláta Viktora Trstenského prezidentovi Slovenskej republiky, daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a cirkevným vrchnostiam. Píše sa v ňom:

„Preto podrývanie základov náboženstva … bolo, je a bude ničením jednotlivca … i celého ľudstva. Bolo by preto lepšie, keby štátna bezpečnosť viac vyhľadávala tých „termitov”, ktorí svojím bezbožníctvom vyvolávajú nepokoj medzi občanmi a sú vlastne rušiteľmi pokoja… Taký človek, ktorý vyvoláva spory a zápletky medzi ľuďmi, mal by sa označiť za štváča a vsadiť za mreže do žalára. … Vrele Vám ďakujem za porozumenie pre veriacich občanov.”

Z dlhého textu jasne vyplýva, že pod „bezbožníctvom” treba rozumieť „ateistický nemravný život”, lebo kto „podkopáva náboženstvo, stáva sa najväčším vlastizradcom”. Takýmito myšlienkami a výrazmi by nemal hlásať Ježišovu náuku vysoký cirkevný hodnostár.

Protestujem proti tomuto článku, lebo

1. sledovanie ľudí iného zmýšľania políciou a ich žalárovanie je porušením základného ľudského práva na slobodu zmýšľania a prejavu. Vyzývať k takejto činnosti je veľmi nebezpečnou formou náboženskej, resp. svetonázorovej diskriminácie, ktorú zakazuje trestný zákonník aj v našom štáte. Uvažujem, aké kroky podniknem v tomto smere, či, kde a ako možno podať žalobu pre šírenie nenávisti.

2. Podobné prejavy náboženskej neznášanlivosti sa v slovenskej tlači, najmä katolíckej, vyskytujú často, ak nie každodenne. Zle je, že ich na čelnom mieste bez redakčného spracovania uverejňujú časopisy slovenskej katolíckej inteligencie.

3. Ešte horšie je, že odznievajú aj z kazateľníc mnohých kostolov. Za vrchol považujem, keď sa tak vyjadrujú vysokí cirkevní hodnostári.

Keď som siahodlhý list dočítal, mal som v úmysle poprosiť pána prezidenta, aby neprejavil „porozumenie pre veriacich občanov” v zmysle huckania preláta Trstenského a cirkevné vrchnosti, aby mu udelili apoštolské napomenutie.

Priatelia ma odhovorili. Protestujem aspoň týmto spôsobom.  ?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*