Jób

Anonym z internetu

Zo všetkých nerestí jednu neslobodno mať: trpezlivosť. Myslím tú, ktorou sa vyznačoval príkladný vzor starozákonných charakterových vlastností, Jób. Počas celého svojho dlhého utrpenia mu ani raz neprišlo na um zaujať stanovisko, ale kušoval, alebo, ako stojí v Biblii, „nezhrešil a nepovedal nijaké bláznovstvo proti Bohu.“ Stratu všetkých bohatstiev a všetkých desať detí, troch dcér a sedem synov, komentoval lakonicky „Boh dal – Boh vzal.“ Keď ho potom postihlo ešte aj malomocenstvo a ležal na smetisku, povedala mu jeho zrejme racionálnejšia žena: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti? Prekľaj Pána a zahyň!“ (Jób 2,9).

Ale on k nej prehovoril:

“Ako by som prišiel k tomu, žeby som Boha preklínal? Čo by na to Boh povedal? Som si istý, že Bohu by sa nepáčilo, keby som mu zlorečil.“

Ale čo by na tom bolo, keby sa to Bohu nepáčilo? Čo by na to mal povedať? Čo by na tom bolo také strašné, keby sa Bohu nepáčilo, že ho Jób preklína?

No Boh to hneď vyriešil a dal Jóbovi na vedomie, že by sa mu vôbec nepáčilo, keby si mal vypočuť kritiku svojich činov:

Veru odpovedal Pán Jóbovi hlasom vetra a riekol:

„Nestvoril som nepremožiteľného krokodíla?
Kto vnikne do jeho dvojitých čeľustí?
Brány jeho tlamy ktože rozovrie?
Hrôza obkľučuje jeho zubiská.“ (Jób 41,6).

Nestvoril som vari krokodíla, ktorý v ošklivosti všetko prekoná? Nemôže krokodíl hrýzť, zabíjať, mrzačiť, ochromiť, zničiť? Ako sa opovažuješ pochybovať o mojej autorite, keď som pánom aj nad takými ošklivosťami?

Tu odpovedal Jób Pánovi a riekol:

„Máš pravdu. Uznávam, že si najhnusnejší, najodpornejší, najperverznejší, najsadistickejší a najpodlejší typ na svete. Uznávam, že si despota, tyran a násilník, ktorý všetko pobije a pozabíja. To mi stačí, aby som Ťa uznal za spásonosného Boha, ako takého Ťa ctil a zbožňoval. Si najväčší sviniar vo vesmíre. Moja odpoveď na tento skutkový stav je, že som rád Tvojím poddaným, uznávam zmysluplnosť Tvojej existencie a snažím sa milovať Ťa. Vynašiel si Gestapo, koncentračné tábory a týranie; uznávam, že si najväčší a najmocnejší. Meno Pána buď pochválené.“

Ktorý postoj je eticky hodnotnejší – Jóbov alebo jeho ženy? To je na dlani. Z toho, že Boh stvoril krokodíla, vyplýva povinnosť rebelovať proti nemu; pretože keby ho nebol stvoril, nebolo by treba proti nemu rebelovať. Jóbova reakcia je nielen zbabelá, je aj hlúpa.

Prameň:  http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/64181,285.html

*  *  *

Načo sa snažiť o perpetuum mobile? Ak sa nedodá nová energia, každý stroj sa raz celkom iste definitívne zastaví. Ak sa nedodajú nové empirické poznatky – možno aj zázraky alebo zjavenia, prestane sa raz definitívne veriť na existenciu duše, nadprirodzena, posmrtného života, duchov, bohov aj Boha a všetkého, čo s tým súvisí. Veľmi pozitívne to ovplyvní spoločenský aj politický život v modernej obci.

 Preložil R.Š.

Be the first to comment on "Jób"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*