Antiglobalisti celého sveta…

Júnové číslo francúzskeho dvojmesačníka Mani?re de voir (č.75, 7 Eur) je celé venované súčasnému stavu hnutia proti globalizácii. Prezrádza to už jeho titul „Antiglobalisti celého sveta …” a úvodný článok Ignacio Ramoneta „Protestujúci, spojte sa!”

Pre informáciu našich čitateľov uverejňujeme krátky komentár k jeho obsahu.

– Kto verbuje do protestného hnutia?

Určití dobrí duchovia si kladú otázku o budúcnosti protestného hnutia antitiglobalistov. Elementárny zdravý rozum však ukazuje, že toto hnutie berie svoju iniciálnu silu z existujúceho sociálneho a kultúrneho násilia. Z tohto hľadiska sú prví seržanti náboru do radov protestujúcich vlády, organizácie zamestnávateľov, európske a medzinárodné organizácie (Svetová organizácia obchodu, Medzinárodný menový fond a Svetová banka), ktoré napriek pár pekným slovám všade a bez prestania pokračujú vo svojej politike hromadenia neprávostí a búrania všetkého, čo „robí spoločnosť”. Podrobnosti sú v článkoch:

Jean Baudrillard: Násilie globalizácie
Susan Georgeová: Liberálny svetový poriadok a jeho podlosti
Jean Ziegler: Skupinový portrét zo (Svetovej) banky (Zošity humanistov č.34)
Gustave Massiah: G8, pochybný klub boháčov
Bernard Cassen: Slobodný obchod, to je tiež vojna …

– Planéta odspodu

Medzinárodní a vládni „experti” nikdy nevyjdú zo svojich kancelárií žiť pár týždňov deň a noc v teréne a zažiť na vlastnej koži dôsledky liberálnej politiky, ktorú zavádzajú. Nech je to na juhu v slumoch miliónových miest či na ich bedárskom okolí, alebo na severe v „problémových” mestách s rodinami dedičných nezamestnaných. Rozhodcovia vo Washingtone a Bruseli, ak hovoríme len o nich, sa dívajú na toto dno našej planéty len z hľadiska makroekonomických ukazovateľov, odpojených od skutočného života. A čudujú sa, najčastejšie v dobrej viere, ako to tam vrie … Píšu o tom:

Mila Kahlon: Posadlosť menom Bombaj
Colette Braeckmanová: Roľníci bez zeme v Južnej Afrike
Gilles de Staal: Hrozivé výzvy brazílskeho prechodu
Frédéric Lordon: Ako banky zabili Moulinex
Martine Bulardová: Stav sociálnej núdze vo Francúzsku
Bernard Cassen: Uzákoniť liberalizmus v Európe?

– Sto búriacich sa rebelantských kvetov

Ach, keby médiá mali rubriku „Sociálne boje”, ako ju majú pre financie a šport! Každý deň by boli stĺpce a state zasýtené zaujímavosťami… Samozrejme ju nemajú, a preto sa o bojoch, ktoré sa vedú na všetkých štyroch stranách sveta za mier, zamestnanie, mzdy, pôdu, dôstojnosť, ba aj jednoduché prežitie, často nič nevie; alebo sa to očierňuje ako „populizmus”. Od niekoľkých rokov však tieto boje majú k dispozícii mocný rezonančný bubon: svetové, kontinentálne, národné a lokálne sociálne fóra, ktoré sa zrodili v Porto Alegre v Brazílii v januári 2001. Množia sa, zbierajú všetkých, čo sa búria proti nespravodlivosti a myslia, že iný svet je možný. Píšu o tom:

Podveliteľ Marcos: Sila zbraní a sila rozumu
Ignacio Ramonet: Sľub Porta Alegre
Arundhati Roy: Impérium nie je nezraniteľné
Maurice Lemoine: Zasľúbené zeme Venezuely
Riccardo Petrella: Voda? Spoločný majetok ľudstva
Serge Wolikoff: Duch Povstania je stále aktuálny

– Sila, ktorá sa hýbe

Novodobá história nepozná iný príklad myšlienkového hnutia, ktoré by sa rozšírilo tak rýchlo, najmä medzinárodne, ako antiglobalistické hnutie. Spájajúc miestne združenia, určité veľké ONG, akčné kampane, cirkvi, noviny, ľudové organizácie, odbory atď. je heterogénne, a zdôrazňuje to. Je to „sila v pohybe” so zbiehajúcimi sa cieľmi a odmietnutiami, no dosiaľ nemá spoločnú stratégiu. Samo sa považuje v prvom rade zväčša za protivládne hnutie, ale vynecháva zo svojho programu získanie politickej moci, ba aj styky s ňou. Dokedy to bude takto? Podrobnosti rozoberajú:

François Houtart: Uličné manifestácie na sociálnych fórach
Anne-Cécile Robertová: Keď Afrika získa sebadôveru
Jacques Nikonoff: Antiglobalisti všetkých strán …

– Záver

Bernard Cassen: Dať fóram politické vyústenie
Olivier Pironet: Internetové stránky a bibliografia

Be the first to comment on "Antiglobalisti celého sveta…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*