august 2016

Sprenevera sekulárnemu štátu

E. Mistrík: Malpractice of a secular state Abstract: Editorial from a Professor at the Comenius University in Bratislava and Humanist of the Year 2014 about the practice of politicians to ignore the constitution and…
Alternatívy teistického svetonázoru

Záplava nových objavov a pokrok vo vede a technike, ako aj nebývalá informovanosť občanov v rozvinutých oblastiach zemegule priniesli aj názory, že doterajšie “veľké” náboženstva…


Sekulárni humanisti na Slovensku

Novembrové udalosti roku 1989 v Československu otvorili cestu prevratných zmien v politickej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej i štátoprávnej oblasti. V tom čase sa nastolili požiadavky demokratizácie…


Zásady humanizmu

(podľa Vyhlásenia Rady pre demokratický a sekulárny humanizmus CODESH) Pri chápaní sveta a riešení ľudských problémov uplatňujeme rozum a vedu; Odsudzujeme snahy očierňovať ľudskú inteligenciu,…


Richard Dawkins

Richard Dawkins (nar. 1941) je profesorom verejného pochopenia vedy na Oxfordskej univerzite a jedným z najprominentnejších žijúcich biológov. Najznámejší je pravdepodobne vďaka svojej teórii „sebeckého génu”, ktorú po prvý raz opísal v rovnomennej…


Prázdnota teológie

Richard Dawkins Neúprimne zaliečavý úvodník britských novín The Independent nedávno vyzýval k zmiereniu medzi vedou a „teológiou”. Poznamenal, že „ľudia chcú vedieť čo najviac o svojom pôvode.” Určite verím,…