september 2001

Krehká kurdská jar v Iraku

Kendal Nezan Bez dohody o sankciách nazývaných „inteligentnými“ proti Iraku predĺžila Bezpečnostná rada Organizácie spojených národov začiatkom júla t. r. dohodu „Nafta za potraviny“, z ktorej…


Sága menonitov v Paraguaji

Bernard Cassen Náboženská obec iná ako druhé Že viera hory prenáša? V každom prípade môže premeniť púšť na záhradu, ako o tom svedčí kolonizácia paraguajského Chaca menonitskými…


Útoky na sekulárny humanizmus

Rastislav Škoda Sústavne čítame a počúvame výroky kazateľov a iných kňazov a biskupov, spisovateľov, umelcov, politikov, ba aj príslušníkov iných odvetví spoločnosti vrátane vedcov, ktoré urážajú vyše…


Vývoj mysle

James Underdown – Všetky veľké pravdy boli spočiatku rúhania (George Bernard Shaw) – Nie to nás bolí, čo vieme, ale to, čo nevieme (Will Rogers)