valné zhromaždenie

VZ Spoločnosti Prometheus

Dňa 18. mája 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, na ktorom jeho delegáti vyhodnotili činnosť v rokoch 2022 až…