VZ Spoločnosti Prometheus

Dňa 18. mája 2024 sa uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus – združenia svetských humanistov, na ktorom jeho delegáti vyhodnotili činnosť v rokoch 2022 až 2024. Schválili zameranie činnosti spoločnosti na budúce obdobie, zmeny stanov a návrhy na nositeľov Cien humanistov 2024. Zvolili na ďalšie obdobie členov Ústrednej rady, predsedníctva a predsedu spoločnosti. Stal sa nim PhDr. Roman Hradecký, ktorý viedol spoločnosť aj v predchádzajúcom období.

V závere diskusie prítomní členovia Spoločnosti Prometheus dôrazne odsúdili úkladný a nehumánny čin atentátu na predsedu vlády Róberta Fica. Ako humanisti akékoľvek násilie jednoznačne a ostro odsudzujeme. Presadzovanie svojho názoru sa nemôže robiť násilnou formou. Pre svetský humanizmus je charakteristická tolerancia, rešpekt k inému názoru a vzájomná úcta človeka k človeku. Toto sú podľa nás jediné možné východiská pre zastavenie eskalácie napätia v slovenskej spoločnosti.

Predsedovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi prajeme skoré uzdravenie, aby sa mohol opätovne venovať naplno plneniu programového vyhlásenia tejto demokraticky zvolenej vlády.

V Banskej Bystrici 18. mája 2024

Účastníci Valného zhromaždenia Spoločnosti Prometheus

 

3 Comments on "VZ Spoločnosti Prometheus"

  1. lubomír | 20. mája 2024 at 6:48 |

    V poriadku
    Ďakujeme
    Lubo

  2. Správne rozhodnutie odsúdiť tento ohavný Číny.

  3. Čin.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*