osvietenstvo

Čo sa stalo pravde?

Rastislav Škoda Postmodernizmus zaútočil na vedu, morálku a zdravý rozum. Bolo na čase, že jesenné číslo 1998 časopisu Free Inquiry, orgánu americkej Rady pre sekulárny…Späť k Osvietenstvu

Edward O. Wilson Osvietenstvo znamenalo začiatok modernej intelektuálnej tradície západu a jeho kultúry. No kým sa rozum považoval za rozhodujúci znak ľudského rodu a myslelo…