Nöldeke Theodor

Ako vznikol Korán

Theodor Nöldeke V koráne sa vyslovene píše, že ho Mohamedovi po kúskoch „dolu zoslal”, „zjavil” boh. Sprostredkovateľom bol anjel, ktorý má mená „duch”, „svätý duch”…