média

Mýty a legendy o odluke VII. (dokončenie)

Predchádzajúce časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 1, Mýtus 2, Mýtus 3, Mýtus 4,Mýtus 5, Mýtus 6, Mýtus 7, Mýtus 7. (dokončenie) V prvej polovici siedmej časti Mýtov a legiend o odluke…


Mýty a legendy o odluke VII.

Ostatné časti nájdete na nasledujúcich odkazoch: Mýtus 1, Mýtus 2, Mýtus 3, Mýtus 4,Mýtus 5, Mýtus 6, Mýtus 7, Mýtus 7. (dokončenie) Po prvej časti mýtov a legiend o odluke venovanej…