Keď nám páni biskupi opäť zakazujú

Len nedávno rozvírila hladinu verejnej mienky výstava Human Body Exhibition v Bratislave (konečne aj niečo iné, ako kríza, zvyšovanie daní a odvodov!). Keďže išlo o prezentovanie preparovaných a konzervovaných (plastinovaných) ľudských tiel, či ich jednotlivých častí v rôznych polohách, neboli by to biskupi Slovenska, ktorí, síce po viac ako mesiaci, ale cez média, žiadali túto výstavu — ukončiť a zakázať. Vraj výstava znamená závažné porušenie základných mravných princípov a hodnôt slobodnej, demokratickej spoločnosti. Zrejme pred tlakom cirkevnej hierarchie „sklopil uši“ aj dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave Peter Labaš, ktorý zrušil prednášku Edukatívny prínos výstavy, hoci väčšina, ktorá si ju bola pozrieť tvrdila, že sa o ľudskom tele naučili viac, ako zo všetkých kníh sveta.

Som presvedčená, že cirkevná hierarchia na Slovensku dodnes nezbadala, že je 21. storočie a v čase internetu sa človek dostane k všakovakým informáciám. Aj o ľudskom tele, aj o napredovaní vedy a techniky, ale aj o zverstvách, ktoré páchala katolícka cirkevná hierarchia (nie všetci veriaci!) v mene boha počas celej histórie ľudstva. A ajhľa, cirkev vtedy akosi mlčala, dokonca mlčí dodnes a zahmlieva všetko, čo by mohlo vrhnúť čo len tieň podozrenia na túto najmorálnejšiu autoritu ľudstva. Neverím, že slovenskí páni biskupi ešte v živote nepočuli o kláštore Kapucínov a jeho katakombách v Palerme, na Sicílii. Kapucíni tu v roku 1534 postavili kostol a za hradbami pochovávali svojich bratov do hromadného hrobu. V roku 1621 pribudol za hradbami mesta kláštor s katakombami, ktorý dostavali v roku 1732. V tom období začali mumifikovať mŕtvych mníchov a dnes môžeme v katakombách vidieť uložené telá asi osem tisíc mŕtvych, ktoré sú čiastočne mumifikované, iné nabalzamované. Sú v horizontálnej a vertikálnej polohe, ale aj v sede. Škoda len, že sa v katakombách kláštora nemôže fotografovať, takže nemôžem túto moju skúsenosť zdokumentovať aj fotografiami. V kláštore kapucínov sa rovnako vyberalo vstupné, rovnako išlo o absolútnu neúctu k mŕtvym, rovnako sa vystavovali mŕtvoly konkrétnych ľudí a pochybujem, že niektorí z nich dali v 18. storočí „súhlas“ na svoju mumifikáciu a vystavovanie. Rovnako na tom bola i naša Žofia Bosniaková. Povolenie vystaviť jej telesné ostatky pre verejnosť v kostole, v Tepličke nad Váhom, po dôkladnom preskúmaní okolností, dal roku 1728 biskup Adam Ladislav Erdödy a až donedávna jej telo odpočívalo v samostatnej kaplnke. Podobne v mnohých kostoloch vystavujú rôzne časti ľudských tiel, ibaže tým hovoríme relikvie. A to už ani nespomínam ukrižovaného a celého zakrvaveného Ježiša Krista, ktorý je ich symbolom a pritom nikto sa nezamýšľa nad tým, ako môže tento hrôzostrašný obraz týraného človeka poškodiť psychiku dieťaťa, ktoré smrti absolútne nerozumie.

Už dvadsať rokov ma privádza do úžasu arogancia cirkevnej hierarchie na Slovensku. Akoby nechceli pochopiť, že na Slovensku je takmer milión ľudí bez vyznania, ktorých takýmito vyhláseniami neustále obťažujú a hovoria im, čo majú robiť, pretože ONI to považujú za správne. Veď boh dal všetkým slobodnú vôľu, tak nech sa rozhodne každý sám a nech svojimi názormi, ak im to až tak chýba, formujú chovanie veriacich, ale nech nehovoria cez média všetkým ostatným, čo majú robiť. Aj tak ich nikto nepočúva! Veď sa stačí pozrieť na túto krajinu, kde sa robia oveľa väčšie zverstvá a to na živých občanoch, nie na mŕtvych. Keby konečne uvrhli kliatbu na tých, ktorí tento národ zbedačujú, ponižujú ľudskú dôstojnosť pre zisky, kradnú, vraždia, zabíjajú… Ľudia sú rôzni a tí, ktorí majú záujem dozvedieť sa o ľudskom tele viac, nech si tam idú a pozrú sa. Možno o pár rokov sa stane práve jeden z návštevníkov výstavy Human Body Exhibition vynikajúcim chirurgom, ktorý zachráni život aj týmto večným nepriateľom pokroku. Veď nebyť Jána Jesenia, ktorý prvý urobil verejnú pitvu a prispel tak významne k rozvoju anatómie, a pritom musel bojovať proti oponentom práve z radov cirkvi, dodnes by sme asi ani nevedeli, na čo zomierame. Lebo diagnózu „boh tak chcel“, už akosi nikto na svete neuznáva, Dokonca ani samotná cirkevná hierarchia a veriaci. Ináč by sme nemali toľko problémov aj v našom zdravotníctve.

Ľudmila Rešovská