Americká akadémia vied

Veda a kreacionizmus

Názor Americkej akadémie vied Predhovor V predhovore k pôvodnému vydaniu tohto dokumentu v roku 1994 upozorňoval prezident akadémie na niekoľko obrázkov podobných tým, ktoré sú na prednej a zadnej…