Mutácie DNA – základ evolúcie

Chemické vlastnosti DNA, ktoré spôsobujú, že je relatívne stabilná, ju predurčujú k tomu, aby bola nositeľkou dedičnej informácie. Avšak informácia zapísaná v DNA nie je absolútne nemenná. Existuje niekoľko typov zmien molekúl DNA — mutácií — ktoré môžu byť pre jedinca prospešné alebo nie.

Mutácie v DNA sa vyskytujú pri každom bunkovom delení s určitou pravdepodobnosťou. Tie, ktoré poskytnú nositeľovi evolučnú výhodu, sú vďaka prírodnému výberu zafixované a naopak mutácie, ktoré sú nepriaznivé, často spôsobia, že ich nositeľ umrie alebo sa nedokáže rozmnožovať (v drvivej väčšine prípadov je to preto, že nie je schopný konkurovať organizmom bez danej nepriaznivej mutácie, nie preto, že by bol sterilný).

Zmeny v genetickej informácii organizmov sú prirodzenou súčasťou života ako takého. Zmeny, ktoré sú pre organizmus nevýhodné, sú v priebehu evolúcie eliminované a naopak prospešné zmeny sa v populácii rozšíria a sú zafixované. Týmto procesom sú optimalizované existujúce gény, ale tiež vznikajú nové. Tieto genetické zmeny sú stochastické, a preto každý z nás môže byť nositeľom mutácie, ktorá sa v budúcnosti ukáže ako výhodná pre ľudstvo a eventuálne sa rozšíri po celej Zemi.

Čítať celý článok: In Vivo magazín