evolúcia

Mutácie DNA – základ evolúcie

Chemické vlastnosti DNA, ktoré spôsobujú, že je relatívne stabilná, ju predurčujú k tomu, aby bola nositeľkou dedičnej informácie. Avšak informácia zapísaná v DNA nie je absolútne nemenná. Existuje niekoľko typov zmien…


Nanič dizajn: Biologické haraburdie

Veľryby a delfíny sú cicavce, ktoré môže niekto považovať za dokonale uspôsobené na život vo vode. Napriek tomu si zachovali zvyšky zadných končatín. Hlboko vo…


Bezcieľnosť evolúcie

Rastislav Škoda Čitateľom sa Delúzia Boha páči, hoci viacerí kritici Dawkinsovi vyčítajú, že „svoju interpretáciu bezcieľnosti a bezúčelnosti evolúcie považuje za jediné možné a rozumné…


Nemôže to byť inak

Rastislav Škoda Sú takí, čo z náboženských dôvodov neakceptujú Darwinovo učenie o evolúcii. Pri konfrontácii s horami dôkazov z rozličných vedných odborov im nakoniec neostáva…