Milan Ftáčnik, spomíname…

V piatok, 14. mája 2021, slovenskými médiami prebehla správa o úmrtí Milan Ftáčnika. Tá správa ma zaskočila, rovnako ako prekvapila mnoho mojich priateľov, ktorí ma na to upozornili telefonátmi, sms-kami či e-mailom.  Možno až táto správa vysvetlila, prečo mi Milan neodpovedal na pozdrav k Vianociam a novému roku, ktorý sme si každoročne navzájom posielali. Stalo sa to prvý krát po mnohých rokoch.

Pri spomínaní na Milana a hodnotení jeho miesta  v slovenskej spoločnosti  je ťažké neopakovať sa.  Je ťažké povedať niečo nové, niečo iné ako to, čo už bolo v týchto dňoch povedané v slovenských médiách. Predsa len, v týchto mnohých slovách a vetách sa akosi vytratil jeden aspekt jeho osobnosti, ktorý bol podľa mňa pre neho charakteristický. Milan Ftáčnik bol hodnotový politik. Mal jasne a logicky stanovené hodnoty, ktorými sa riadil v živote, ktoré pretavoval do svojich praktických krokov a činov. V jeho živote nešlo o prázdne pózy, ale o zásady a morálne pravdy, ktorými sa riadil a pre ktoré dokázal získavať druhých ľudí. Ako jediný ľavicový primátor Bratislavy sa napríklad zaslúžil o prinavrátenie názvu Most Slovenského národného povstania ikonickému tzv. Novému mostu cez Dunaj. Aj tým pomáhal presadzovať hodnotové základy nášho mladého štátu. Fakt, že pre to získal aj podporu väčšinovo pravicového mestského zastupiteľstva svedčí o jeho schopnosti získavať ľudí pre hodnotové riešenia.

Milan Ftáčnik medzi nami počas Cien humanistov 2011. Drahomíra Horváthová (úplne vpravo) ho obdarovala krásnym vlastnoručne vyhotoveným čipkovaným obrazom. Fotografia: Jozef Hotváth.

V mene svojho hodnotového nastavenia rozumel aj nám, svetským humanistom, členom i sympatizantom Spoločnosti Prometheus. Ako primátor Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, poskytol pre naše Ceny humanistov v rokoch 2011 až 2014 krásne reprezentatívne priestory Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave. A s radosťou a cťou (povedané jeho slovami) prevzal nad Cenami oficiálnu záštitu. Opäť nešlo len o formálne gesto. Naopak, vo svojom nabitom programe si našiel čas a osobne sa zúčastnil nášho celoslovenského stretnutia. A ako jedna z mála osobností verejného života na dnešnom na Slovensku sa otvorene a verejne prihlásil k našej svetonázorovej hodnotovej pozícii.  A ako bolo pre neho charakteristické, nielen slovami, ale najmä praktickou pomocou i radami. Milan, v mene svojom i  Spoločnosti Prometheus, v mene našich členov a sympatizantov, mi dovoľ ešte raz povedať:  Ďakujeme…

Drobnú spomienku na Milana Ftáčnika by som rád s úctou a poďakovaním zakončil výstižnými slovami, ktoré v súvislosti s jeho odchodom ku hviezdam napísal podpredseda našej spoločnosti  Igor Šabek: Prečo musia predčasne odchádzať tí, ktorí majú spoločnosti najviac čo povedať…

Česť jeho pamiatke.

Roman Hradecký,
predseda Spoločnosti Prometheus

Be the first to comment on "Milan Ftáčnik, spomíname…"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*