Kongres o náboženstve v školstve

Christoph Lammers

Večný návrat náboženskej problematiky.

Kongres pre vyšetrovanie dôsledkov náboženstva a ezoteriky na výučbu a vzdelávanie.” 22.05. až 25.05.2003 na Univerzite v Trieri (Nemecko).

O budúcnosti vzdelávania sa oddávna vedú spory. Jedni sú za vedúcu rolu štátu, druhí sa zasadzujú za otvorenie sektora vzdelávania súkromnej ponuke. Prístup k dohode GATS (Všeobecná dohoda o obchode a službách) v rámci Svetovej obchodnej organizácie (SOO) znamená ďalekosiahlu liberalizáciu aj v ohľade „trhu školstva”.  V oblasti služieb školstva ide o predškolskú a školskú výchovu, o odborné a vysokoškolské vzdelanie. V podstate sa predpokladá otvorenie štátneho zaobstarávania služieb pre zahraničné ponuky a transparencia v prideľovaní subvencií na tieto služby. Angloamerická varianta má zaručiť monopolné postavenie koncernom USA, európska varianta koncernom Európy. Hovorí sa o viac slobody, menej štátu – v prvom rade však ide o veľkú zodpovednosť pre rodičov, ktorú alternatívu majú voliť.

Na kongrese sa v početných prednáškach  (štyri dni !) preberala téma, ako pôsobia v procese výchovy mladého človeka náboženstvá, kvázináboženstvá a ezoterické spásonosné učenia a ako ovplyvňujú jeho neskorší život.

Kriticky sa diskutovalo o biblickom kresťanstve, okultizme, ezoterickej psychoscéne, iracionalite v súčasnej spoločnosti a kultúre New-Age, o učení Montessoriho a o Steinerovej antropozófii, čo sú alternatívne modely výučby.

Facit: Téza neznie, že existuje ideálne štátne školstvo, ktoré sa teraz konfrontuje s falošnými alternatívami a demontuje. To má možno toľko nedostatkov, koľko ich budú mať alternatívni nosiči. Iste je chyba tvrdiť, že kedysi bolo všetko lepšie. Ale sprostredkovať osudovosť života a trestajúceho Boha je antiemancipačná výchovná metóda. Stredobodom je dôležitá otázka: Ako vychvávať deti v školskom veku k zodpovednému občianstvu?

GATS otvára capovi bránku na kapustu do školskej záhrady.

*  *  *

Prameň: Christoph Lammers, Die ewige Wiederkehr des Religiösen. Kongress zur Untersuchung der Auswirkungen von Religion und Esoterik in Erziehung und Bildung vom 22. bis 25. Mai 2003 an der Universität Trier
Diesseits, 62/2003;  http://ibka.org/artikel/rundbriefe02/trier.html

Be the first to comment on "Kongres o náboženstve v školstve"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*