Boli sme na Dňoch ateizmu 2021 vo Varšave

V rámci partnerských vzťahov medzi našou Spoločnosťou Prometheus (SP) a poľskou organizáciou Združenie poľských racionalistov (PSR) sme dostali pozvanie od našich priateľov z Poľska na trojdňovú akciu v hlavnom meste, vo Varšave. V dňoch od 1. do 3. októbra 2021 sa na nej zúčastnili naši zástupcovia, predseda Spoločnosti Prometheus Roman Hradecký a Veľvyslanec humanizmu 2015 a člen Predsedníctva spoločnosti František Jedinák. Nasledujúci text je stručným zhrnutím toho, čo sa vo Varšave počas Dní ateizmu udialo a ako  to videli naši delegáti svojimi očami. K viacerým témam pre lepšiu informovanosť pripájame linky, na ktorých sú dostupné záznamy vystúpení vo forme videí.

Celkovo bolo naplánovaných šesťnásť prednášok a debát. Hneď v úvode je potrebné zdôrazniť, že veľmi kvalitných, so skvelými rečníkmi i publikom, ktoré na ne postupe počas troch dní prichádzalo do Domu literatúry v centre Varšavy. Program všetkých troch dní je na stránke PSR

Prvý deň, v piatok 1. 10.,  popoludní otvorili Dni ateizmu Darizs Kedziora, predseda Ateistickej koalície (AK) a Kaja Bryx predsedníčka Združenia poľských racionalistov (PSR). S prvou prednáškou na tému „Islam a jeho hrozby“, po ktorej nasledovala diskusia s prítomnými účastníkmi, vystúpil Jacek Tabisz (PSR). Záznam z tejto prednášky je na webe racjonalista.tv.

Obr. vľavo – Jacek Tabizs, obr. vpravo otvorenie Dni ateizmu Kaja Brix a Dariusz Kedziora

Z nášho pohľadu pomerne neobvyklá bola debata dvoch zástupcov za organizátorov Dní ateistov s predstaviteľom Kresťanského apologetického inštitútu, pastorom Michalom Proňczukom. Téma debaty bola „Je náboženstvo škodlivé?“ Diskusia sa dosť dlho točila okolo problému, ako vlastne chápať pojem škodlivosť. Pastor vo svojom úvodnom vystúpení rovno vyhlásil, že jeho poznanie Boha, ktoré vychádza z Biblie je jedinou objektívnou pravdou a ostatné tvrdenia sú maximálne pravdou dosiahnutou len dohodou (konsenzom). Toto tvrdenie podstatne ovplyvnilo (zrušilo) voľnú diuskusiu a bolo sprevádzané výrazným nesúhlasom prítomného publika. Diskusia bola preto búrlivá, ale veľmi zaujímavá a podnetná.

Obr. vľavo diskusia – Či je náboženstvo škodlivé? – zľava – Jerzy Boklažec a Michal Proňcuk. Obr. vpravo – pohľad do pléna na účastníkov Dní ateistov

Na záver prvého dňa bolo neformálne posedenie v reštaurácii s názvom Pyzy flaki gorace (v preklade Teplé pirohy a držky), neďaleko Domu literatúry. Prišli sem tí, čo po skončení prvého dňa mali ešte záujem spolu voľne podiskutovať. Posedenie sa nieslo pod zaujímavým názovom: Ateointegrácia. Pozrite si facebookovú stránku reštaurácie.

Druhý deň, 2. 10., začal v sobotu predpoludním našou prednáškou „Situácia ateistov na Slovensku“. Túto tému, ktorá bola spojená s vizuálnou prezentáciou a prekladom živého slova zo slovenčiny do poľštiny, predniesol Roman Hradecký. V pléne bola na ňu veľmi pozitívna odozva a nasledovalo veľké množstvo otázok. Bolo evidentné, že téma poľských priateľov zaujala a ukázalo sa, že mnohé problémy máme spoločné. Otázky sme dostávali nielen po prednáške, ale aj neskôr večer pri spoločnom posedení. Okrem iného chceli vedieť ako to vlastne u nás funguje pri občianskych obradoch ktoré, ako nám tvrdili, v Poľsku nepoznajú.

Obr. vľavo – Roman Hradecký, tlmočníčka a František Jedinák, obr. vpravo – darček od Spoločnosti Promethues preberá Kaja Brix

Na Romana Hradeckého nadviazal svojim vystúpením (rovnako tlmočeným) František Jedinák. Malo motivačný názov „Ako môžeme napredovať v šírení nereligiózneho pohľadu na svet (platí rovnako v Poľsku i na Slovensku)“. V snahe vyvolať diskusiu malo vystúpenie zámerne mierne provokačný podtón. Na tvrdenie, že by sme sa mali všetci zjednotiť na všeobecnom („strešnom”) pojme – názve Humanisti, reagovali poľskí poslucháči väčšinovo negatívne. V Poľsku sa totiž pojem humanizmus, humanista spája historicky automaticky s veriacimi a kresťanstvom. Preto prioritne pre odlíšenie sa volia vedome názov Ateisti.

Po nás nasledovalo vystúpenie Kaji Brix, „Čo znamená byť ateistom“. Aj záznam tejto prednášky, video si môžete pozrieť na stránke racjonalista.tv. Tretiu prednášku počas popoludnia na tému „Cirkev v časoch pandémie“ mal Darek Kedziora, predseda AK.

Obr. vľavo – Kaja Brix počas prednášky, obr. vpravo – príprava Pochodu ateistov Varšavou

Veľmi zaujímavou akciou v tento deň o 15:00 hodine bol Pochod ateistov Varšavou a inscenácia popravy prvého poľského ateistu Kazimierza Lyszczyňskiego. Podrobnejšiu informáciu o tejto inšpiratívnej akcii si môžete pozrieť na samostatnej stránke.

O 17:00 hodine, po Pochode ateistov, bola prednáška Grzegorza Romana „Ježiš Kristus, alebo ako človek stvoril Boha“. Aj táto prednáška, je už dostupná ako video na internete

Po ňom nasledovala debata ženských účastníčok – Katarzyna Wojtowicz Dosť bolo mlčania (na FB), Božena Przyluska Kongres svetskosti a Barbara Roslaniec Cirkev moci na tému „Ženy v náboženskom štáte“. Podobne ako v piatkovej téme, kde bol účastníkom pastor, tu bola zástupkyňa veriacich žien a debata bola veľmi horúca. Chvíľami sme mali pocit, že voči hosťke B. Roslaniec až mierne agresívna, ale ona to brala so stoickým porozumením a neustále sa snažila namiesto témy ženy propagovať Ježiša Krista.

Obr. vľavo – prednáša Grzegorz Roman, obr. vpravo – prof. Krzysztof Dolowy

Posledné vystúpenie druhého dňa s názvom „Viera a rozum“ mal prof. Krzysztof Dolowy. Video si tiež môžete pozrieť na FB

Zavŕšením druhého dňa bol, o 20:00 hodine, večerný banket Dní ateizmu v reštaurácii Bazyliszek. Účasť na tomto posedí si platil každý záujemca sám. Vstupenka na banket stála 80 zlotých a bola v nej zahrnutá večera, zákusok a nápoj. Objednávky naviac si musel každý účastník zaplatiť sám. Na tomto príjemnom spoločenskom stretnutí, kde bolo cca 80 účastníkov, sme mali viacero podnetných diskusií. Dozvedeli sme sa o akciách, ktoré poľskí ateisti organizujú v priebehu roka. Osobitne nás zaujalo, že v tejto organizácii sa združujú ľudia, ktorí majú diametrálne odlišné politické názory, počínajúc komunistami stalinistického razenia cez politický stred až po pravicu a pritom nevznikajú žiadne spory, lebo akceptujú fakt, že sa združujú kvôli svojmu ateistickému svetonázoru.

Zábery z banketu v reštaurácii Bazyliszek

Tretí, záverečný deň 3. 10. začal veľmi zaujímavou témou „Viera a neviera v súčasnom svete“. Na atraktívnosti tejto témy – rozhovoru medzi ateistom a teológom – pridala skutočnosť, že teológ, profesor Stanislaw Obirek, bývalý jezuita je známy ako kritik katolickej cirkvi. Radí katolícku vieru k mýtom podobným ako mýty starých Grékov a Rimanov. Sám seba aj v tomto rozhovore s ateistom Jacekom Tabiszom označil približne v rovine agnostika. Niečo o ňom si môžete pozrieť na Wikipédii

Obr. vľavo – zľava – prof Stanislaw Obirek a Jacek Tabizs. Obr. vpravo – zľava – Jaroslaw Koval, prof. Ján Hartman a Adam Jaškow

Prvou témou v popoludňajšej časti „Smútok poľských politikov za pápežom“ sa zaoberali Adam Jaškow (SWOR – Stowarzyszenia Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej – Osvietensko-racionalistické združenie), Jaroslav Kowal (AK) a prof. Jan Hartman. Aj táto téma je zaznamenaná a dostupná na FB – video.

Do záveru dňa ešte zazneli dve debaty. Na tému „Je skutočne cirkev otvorená?“ diskutovali  Andrzej Dominiczak, známy poľský humanista, Dariusz Kedziora za AK, katolík (meno nezrozumiteľné) a už spomínaný teológ, prof. Stanislav Obirek.

Poslednou debatou, ktorá uzavrela celý trojdňový maratón prednášok a diskusii bola téma „Ako bojovať za svetský štát“, o ktorej debatovali Waledemar Kuchanny, Katarzyna Wójtovicz a Kaja Brix.

Organizátormi tejto vydarenej trojdňovej akcie poľských organizácii, ktoré združujú ľudí bez náboženského vyznania boli Koalicja Ateityczna, PSR, SWOR, Kongres Šwieckošci a Došč MIlczenia.

Foto z námestia pri Dome literatúry zľava doprava František Jedinák a Roman Hradecký

Odchádzali sme z Varšavy, v nedeľu 3. 10. 2021, s pocitom spokojnosti, množstvom inšpirácií a podnetov, o ktorých stojí uvažovať aj v práci našej Spoločnosti Prometheus – združení svetských humanistov.

Be the first to comment on "Boli sme na Dňoch ateizmu 2021 vo Varšave"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*