Muž vzpriamený, múdry, vyhynutý

Rastislav Škoda

Je možné, že príroda sa rozhodla nechať mužov vymrieť? Vedci nevylučujú, že za jediných reprezentantov ľudstva sa v priebehu – desaťročí? storočí? – vyvinú ženy. U nás sa o tom verejne nediskutuje, ale v Británii sa v lete očakáva nový zákon o ľudských tkanivách a embryách a v ňom bude pravdepodobne uzákonené, že pri umelo počatých deťoch netreba uvádzať meno otca.

Nedávne a očakávané vedecké objavy a technologické pokroky v oblasti rozmnožovania budú mať významné sociologické dôsledky, ktoré sa už objavujú a naznačujú pre mužov neveľmi potešiteľný smer vývoja. V niektorých štátoch lesbické partnerky nielen otvorene spolužijú, ale rodia a vychovávajú svoje deti; v budúcnosti im to zjednoduší výroba umelého semena.

Temer jediná úloha mužského chromozómu Y je produkcia semena a dá sa povedať, že najmenší a ďalej sa scvrkávajúci chromozóm ju nerobí nijako vynikajúco: má hlavný podiel na tom, že 6 % mužov je postihnutých neplodnosťou. Pritom je sprievodcom celej evolúcie človeka, ktorý sa pred dvomi až piatimi miliónmi rokov oddelil od šimpanza. Má svoje zvláštnosti, ktorými sa odlišuje od iných chromozómov, a austrálska genetička Gravesová z toho vyvodila, že pomaly stráca na význame a je len otázkou času, kedy z ľudskej genetickej informácie zmizne celkom; teoreticky by to vraj mohlo byť za 15 miliónov rokov. To sa nás nemôže týkať. Oxfordský genetik Sykes však udáva, že v dôsledku zmien na samčom chromozóme Y vyhynulo v priebehu dejín zeme veľa živočíšnych druhov a meranie priebehu zmien na mužskom chromozóme Y uzatvára odhadom, že pri súčasnej rýchlosti jeho úpadku vymrú dnešní muži za 125 000 rokov. To je podstatne menej, ale aj tak nás to nemusí bolieť tak, ako aktuálnejšie starosti s prostredím. Oprávňuje nás to konštatovať, že ak bol kedysi dávno novinkou Homo erectus (vzpriamený), zdokonalil ho H. sapiens (múdry) a skončí to s ním raz v budúcnosti H. extinctus (vyhynutý – tento raz muž, nie človek).

Treba na to ísť z inej strany. Veľa zvierat sa môže rozmnožovať bez účasti samčeka, ak to nejde inakšie, napríklad žraloky a jašterice v zajatí. Produkcia potomstva dvoch samičiek v laboratóriu sa už stala reálnou možnosťou u viacerých druhov cicavcov a proces nie ani zďaleka taký komplikovaný, ako sa myslievalo: ovečka Dolly je najznámejší prípad. Pri myšiach sa podarilo vypestovať z ich kostnej drene semenné bunky, ktoré sa dali použiť na oplodnenie, viedli ku gravidite a dali potomstvo.

Spermie z kmeňových a dreňových buniek

U ľudí je k dispozícii metóda získania veľkého množstva spermií zo skorých kmeňových embryonálnych buniek. Dá sa to však urobiť aj z buniek kostnej drenie, bežne používaných aj na transfúzie pre pacientov s rakovinou. Takto vyrobené umelé ale geneticky vlastné semeno napraví fertilitu u mužov, sterilných v dôsledku chemoterapie rakoviny. Ak sa berú dreňové bunky od mužov, rodia sa chlapci aj dievčatá; z dreňových buniek od žien by sa rodili len dievčatá. Samozrejme cieli svetový líder v tejto oblasti, Karim Nayernia na univerzite v New Castle, na toto zatiaľ neprípustné využitie novej technológie: čaká na povolenie etickej komisie vypestovať spermie zo ženských kmeňových buniek, čo definitívne potvrdí možnosť počatia a produkcie dieťaťa dvomi ženami. Sľubuje, že to nebude na ľudskú reprodukciu, ale na výrobu iných tkanív.

Využitie dostupných technológií sa však vedcom vždy vymyká z rúk a táto by bola aj pre lesbičky veľmi atraktívna; pri panujúcom, ba zhoršujúcom sa nedostatku darcov mužského semena je veľmi aktuálna otázka času, kedy bude k dispozícii umelé semeno, ale potom prakticky bez obmedzenia.

Celoštátna etická rada aj špeciálny parlamentný výbor v Británii uznali potrebu nového prístupu k rodičovstvu, ktorý vyvoláva jednak existencia rastúcej lesbickej (a homosexuálnej) komunity, jednak perspektíva skorej možnosti rodenia detí bez účasti samčieho otca. Vznik takýchto embryí na Petriho miske sa dá očakávať v pomerne krátkom čase, ale zatiaľ chýba parlamentné rozhodnutie, či a kedy bude dovolené preniesť takéto embryá do maternice ženy. Nebuďme naivní. Len čo to bude možné, pôjdu ženy, ktoré chcú také dieťa, tam, kde im ho urobia a parlamenty budú posledné miesta, ktoré sa o tom dozvedia.

Hodno spomenúť, že na jednej strane vedecký a technologický pokrok v oblasti rozmnožovania, ako aj na druhej strane šírenie lesbizmu, sú v súčasnosti najaktuálnejšie v Británii; možno pridať, že aj feminizmus sa rozletel po svete z Anglicka.

Lesbické komunity v Británii

V Anglicku je neočakávaným centrom nových lesbických rodín mestečko Hebden Bridge neďaleko Manchestru, kde je z 13 000 občanov 2 500 lesbických žien; taká koncentrácia nie je v žiadnom inom anglickom meste a komunita ďalej rastie. Lesbické páry majú reštaurácie, bary, galérie a všetky iné obchody nielen v meste, ale aj v jeho vidieckom okolí.

Lois Rogersová opisuje typickú príhodu z tejto lesbickej komunity: Marie Piperová počala na svadobnej ceste. Namiesto normálneho priebehu rozmnožovania jej v hale jedného londýnskeho hotela odovzdal otec budúceho dieťaťa osem plastických vreciek semena a odišiel. Marie tu netrávila víkend s iným mužom, ale s priateľmi oslavovala právoplatné uznanie civilného partnerstva s Jill Greenfieldovou, s ktorou žila v spoločnej domácnosti už sedem rokov. Hotelová transakcia mala za následok narodenie chlapčeka, ktorý dostal po otcovi meno Jozef a v rodnom liste má uvedeného biologického otca. Tým to však končí. Marie a Jill považujú Jozefa ml. za svoje dieťa, na budúci rok mu plánujú súrodenca od toho istého darcu a neskôr sa rodina možno ešte rozšíri.

Podobné prípady sa vyskytujú v celom štáte. Štátny Úrad pre ľudské oplodňovanie a embryológiu upozorňuje, že hlavným spotrebiteľom darcovského semena sa stávajú lesbické páry: V roku 2006 sa z 3 864 darcovských inseminácií 1 472 týkalo žien, ktoré popreli heterosexuálne vzťahy. A tak v niektorých oblastiach je počet civilných partnerstiev u žien vyšší ako u mužov. V prvom roku po uzákonení ich bolo spolu 15 500 (9 500 u mužov, 6 000 u žien), hoci podľa úradného odhadu sa ich očakávalo len 2 000.

Marie a Jill sa pohybujú v spoločnosti rovnako zmýšľajúcich žien a svojimi bábätkami sa pýšia rovnako ako heterosexuálne páry. Priatelia sa so šiestimi lesbickými pármi s deťmi ako Jozef ml. Polovica dostala darcovské semeno z banky na klinike, polovica od homosexuálneho priateľa. Nebolo to vždy jednoduché, lebo napríklad zoznamy záujemcov o darcovské semeno na klinikách sú dlhé a čakacie doby sa predlžujú. Nové zákony umožňujú deťom z darcovského semena dovolávať sa svojich genetických otcov, na čo doplatil Andy Bathie. Musí finančne podporovať dve deti, narodené pred rokmi z jeho semena lesbickej dvojici, ktorá sa nedávno rozpadla. Aj tak však počet lesbických rodín s deťmi prudko stúpa. Väčšinou dávajú prednosť darcovi semena, ktorého poznajú, pred finančným zaťažením pre darcu na klinike.

Po uznaní ich vzťahu za civilné partnerstvo žiadajú mnohé lesbičky rovnaké rodičovské práva ako majú heterosexuálne zväzky; žiadajú, aby druhá, nebiologická matka dostala legálnu rolu otca. Predpokladá sa, že nový zákon to schváli a uvažuje sa o novej forme rodného listu.

Dosiaľ udržovala väčšina lesbických rodín priateľské styky s biologickými otcami svojich detí, ale nálada sa mení. Pribúda matiek, ktoré si neprajú kontakt svojho syna s jeho biologickým otcom. Vraví jedna matka tínedžera: „Neverím, že pri tom veľa záleží na génoch. Môj syn je úplne heterosexuálny. Nechcem, aby sa jeho otec mohol pokúsiť nejako ovplyvniť jeho rast. Chcem, aby celé rodičovstvo pochádzalo odo mňa, respektíve od nás. Ten muž predsa nemá nič do činenia s našim spôsobom života.“

Intelektuálna prevaha žien

Ako keby lesbicizmus, úpadok chromozómu Y a vyhliadky na umelé semeno neboli pre mužov dostatočnou pohromou – ukazuje sa, že ženy ich presahujú intelektom: Na každej úrovni výchovného systému dievčatá triumfujú nad chlapcami; na najvyššie štúdium je v Anglicku zapísaných viac dievčat (167 000) ako chlapcov (144 000); preto už v najbližšom desaťročí budú ženy zarábať viac ako muži a za dvadsať rokov budú ženy v jednej zo štyroch rodín hlavným živiteľom. Prichádza doba, keď muži stratia privilégium „dosahovania úspechu bez prispenia“. Ženy si to uvedomujú a veľmi to ovplyvní rovnováhu v spoločnosti. Vo väčšine rodín sa o domácnosť stará žena; ak muž stratí výhodu vyššieho platu a výsadu otcovstva detí, nejedna žena zvolí možnosť radšej žiť so ženou.

Pred sto rokmi sa menili odsudzujúce názory spoločnosti na staropanenstvo, nevydávanie sa a osamelý život; už to nie sú tabu. Paralelou je k nim dnes rastúci počet žien, ktoré sú ochotné prežívať sexuálne vzťahy so ženami namiesto s mužmi. Prvotriedne americké Centrum pre kontrolu chorôb a prevenciu v Atlante zistilo, že v poslednom desaťročí sa v USA počet lesbických žien takmer strojnásobil (zo 4 % na 11,5 %); rovnaký trend pozorovať v Spojenom kráľovstve a Austrálii. Alternatívne metódy rodenia detí budú tieto zmeny šíriť a prehlbovať, ale bude to trvať desaťročia a nikto nevie, aký to bude mať koniec.

Samozrejme sa ozývajú prejavy obáv a hlasy protestu. Brenda Almondová, profesorka morálnej a sociálnej filozofie v Hulle, má síce nestranný postoj k lesbičkám, ale neodporúča legalizáciu lesbických rodín, ktoré by nepoznali vo vlastnom strede starostlivosť a prítomnosť druhého pohlavia, čo predstavovalo v ľudskej spoločnosti vždy významnú hodnotu. Rodný list dnes ešte informuje o biologickom pôvode indivídua; má byť v budúcnosti len položkou sčítacieho hárku? V dôsledku nezastaviteľného technologického pokroku – predovšetkým pri dostupnosti umelého semena pre ľudské použitie v priebehu päť až desať rokov – prekoná úradný zápis v knihe narodených väčšiu zmenu, ako bola za našej mladosti revolučná náhrada cirkevného krstného listu občianskym rodným listom.

Z rozličných prameňov v internete

Be the first to comment on "Muž vzpriamený, múdry, vyhynutý"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*